Utmätning av fastighet i äktenskap

2019-05-31 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag köpte ett hus för ca 5 år sedan. Jag står ensam som ägare på lagfarten. Flyttade in med barn och sambo. Men nu till mitt huvudbry: min sambo är nu min fru och har stora skulder. Nu är det så att jag funderar på att sälja huset och köpa ett annat. Är det någon skillnad nu när jag är gift? Jag tänker på hennes skulder. Jag kommer fortfarande stå som ensam ägare och eventuell vinst från första huset använder jag till nästa hus. Och min fru har inte bidragit med pengar på något sätt. Är det något som kan förhindra ett nytt köp eller andra orosmoln? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom detta egentligen rör ett större förhållande än enbart den fasta egendomen så kommer jag lägga lite tid på att förklara sätt för dig att skydda din egendom när din maka har skulder.

Lös egendom

Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § svarar varje make för sin egendom och sina skulder. Det är huvudregeln. Däremot finns några undantag i form av presumtionsregler i utsökningsbalken (UB) 4 kap. 19 § som säger att den som är skyldig pengar antas vara ägare till den lösa egendom som finns i det gemensamma hemmet om det inte kan göras sannolikt, alltså att man tydligt kan visa, att egendomen tillhör den andra maken. Detta gäller oavsett om man är sambo eller gifta.

Därför kan det vara en tanke för er att t ex genomföra en bodelning under äktenskapet enligt ÄktB 9 kap. 1 § 2 st. som registreras hos skatteverket som enbart är ägnad att klargöra ägandeförhållandet till egendom som kan utmätas för din makas räkning.

Det finns även ännu ett sätt att skydda dig och det är att skriva ett äktenskapsförord så att de egendomar du vill skydda blir din enskilda enligt ÄktB 7 kap. 2-3 §§.

Det ska dock nämnas att när det gäller utmätning av t ex lön så kan din ekonomi komma att påverkas eftersom beloppet som hushållet ska klara sig på innefattar även din inkomst vilket skulle kunna göra att mer av din makas lön utmäts eftersom din inkomst täcker hushållets basala behov.

Fast egendom

När det gäller ditt framtida husköp så beror det lite på hur du vill lägga upp det. Om det enda syftet du har är att skydda din fasta egendom gentemot de skulder din fru har så räcker det med att du ensam står på lagfarten enligt UB 4 kap. 24 §. Fastigheten kan nämligen även utmätas om ni båda står som ägare med stöd av UB 8 kap 8 §, dock utmäts då hennes andel i huset medan du vid en exekutiv auktion skulle få tillbaka din andel i pengar.

Skulle du dock vilja skydda dig vid händelse av en eventuell skilsmässa så har du även här samma möjlighet som i ovan nämnda förutsättning med den lösa egendomen, alltså genom att göra huset till din enskilda egendom. Huset tas då inte med i en eventuell bodelning vid en skilsmässa.

Sammanfattningsvis kan då sägas att som regel kommer ett nytt husköp inte innebära några problem för dig i relation till din hustrus skulder, så länge du klargör din äganderätt och kanske framför allt, separerar hennes.

Om du skulle behöva hjälp att utforma ditt äktenskapsförord och enskilda egendom går det bra att boka tid hos våra rådgivare på www.lawline.se/boka

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (450)
2020-08-12 Kan kronofogden utmäta lägenhet som står i makes namn?
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?

Alla besvarade frågor (82779)