Utmätning av fast egendom som är samägd av makar

FRÅGA
Hej kan ni svara gratis på detta?Jag vill skilja mig. Har det någon ekonomisk betydelse för mig ( eller han) om vi är skild eller inte när grundförutsättningen är följande:Vi äger ett hus tillsammans. Det finns ett lån på 700 000 vi äger tillsammans. Det finns ett lån på 1 miljon han tecknat själv men jag antar att huset är garantin. Han står för betalning av räntor eftersom jag aldrig haft fast arbete tillräckligt länge för att få ha lånet.Han är skyldig skatteverket 1 miljon efter sin konkurs. Kan de kräva att huset säljs?Både barnen och jag är folkbokförda där. ( Inte han)
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har vänt dig till Lawlines gratisrådgivning, som alltså är helt gratis. Visst är det bra?

Enligt 4 kap 3 § UB ska sådan egendom väljas så att utmätningen skapar minst olägenhet, kostnad och förlust för gäldenären (din make). En syn är därför att fast egendom i regel utmäts sist, eftersom det ofta skapar störst olägenhet och förlust för gäldenären. Om däremot fastigheten är förenad med en särskild förmånsrätt (vilket du misstänker) har däremot Skatteverket rätt att få utmätning i fastigheten enligt 4 kap 4 § UB. Har dessutom din man andra borgenärer än Skatteverket får andra tillgångar än fastigheten inte utmätas om detta skulle skada dem.

Eftersom ni samäger fastigheten så skulle en utmätning av fastigheten endast gälla den del av fastigheten som motsvarar din makes innehav. Samägs fastigheten 50/50, utmäts alltså hälften av fastighetens värde för skulderna. Enligt 8 kap 8 § UB kan hela fastigheten säljas på begäran av sökanden (Skatteverket), gäldenären (din make) eller annan delägare (du). Om hela fastigheten säljs så får du den del av köpeskillingen som härrör från din andel av fastigheten. Du ska få tillfälle att yttra dig om en sådan begäran framställs. Du kan då bestrida beslutet med hänsyn till exempelvis att synnerliga skäl talar mot en försäljning (detta framgår av 6 § SamägL). Vad som krävs för att uppfylla kravet "synnerliga skäl" är oklart, och ställs högre vid mål om utmätning. Att din make inte är folkbokförd där har tyvärr förmodligen ingen betydelse.

Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (44)
2020-11-24 Vem svarar för pantbrev efter försäljning av fastighet vid exekutiv autkion?
2020-09-29 Tvångsförsäljning fastighet
2020-01-31 Behöver jag sälja huset om ena låntagaren avlider?
2019-12-14 Hur räknar man ut skyddsbeloppet vid en fastighetsexekution?

Alla besvarade frågor (86935)