Utmätning av fast egendom

Hej. Jag har skuld sanering. Jag och min sambo vill gifta oss. Hon äger huset vi bor i, min fråga är om huset kommer att räknas som en ekonomisk tillgång för mig och kan mätas ut av kronofogden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att kronofogden ska kunna utmäta huset måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda innan de kan göra det. Huset kan utmätas om:
1. Det tillhör dig (UB 4:24).
2. Det är överlåtbart (UB 5:5).
3. Det har ett förmögenhetsvärde.
4. Överskottet som huset ger gör utmätningen försvarlig (UB 4:3).

Om du har lagfart på huset utgår man från att det tillhör dig, om det inte framgår att den tillhör någon annan (UB 4:24). Huset måste vara överlåtbart: alltså får det inte finnas föreskrift i ex. testamente där det är förvärvat med villkor att det inte får överlåtas (UB 5:5). Innan utmätning får ske måste Kronofogden också beräkna vilket belopp som huset kan bli sålt för. Försäljningen måste täcka de kostnader de haft för försäljningen och ge ett överskott som gör utmätning försvarlig (UB 4:3).

Kronofogden måste alltså checka av dessa förutsättningar innan de kan utmäta huset. Eftersom du skriver att det är hon som äger huset utgår jag ifrån att du inte har lagfart och då kan de inte utmäta huset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo