Utmätning av fast egendom

2017-07-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Jag har skuld sanering. Jag och min sambo vill gifta oss. Hon äger huset vi bor i, min fråga är om huset kommer att räknas som en ekonomisk tillgång för mig och kan mätas ut av kronofogden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att kronofogden ska kunna utmäta huset måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda innan de kan göra det. Huset kan utmätas om:
1. Det tillhör dig (UB 4:24).
2. Det är överlåtbart (UB 5:5).
3. Det har ett förmögenhetsvärde.
4. Överskottet som huset ger gör utmätningen försvarlig (UB 4:3).

Om du har lagfart på huset utgår man från att det tillhör dig, om det inte framgår att den tillhör någon annan (UB 4:24). Huset måste vara överlåtbart: alltså får det inte finnas föreskrift i ex. testamente där det är förvärvat med villkor att det inte får överlåtas (UB 5:5). Innan utmätning får ske måste Kronofogden också beräkna vilket belopp som huset kan bli sålt för. Försäljningen måste täcka de kostnader de haft för försäljningen och ge ett överskott som gör utmätning försvarlig (UB 4:3).

Kronofogden måste alltså checka av dessa förutsättningar innan de kan utmäta huset. Eftersom du skriver att det är hon som äger huset utgår jag ifrån att du inte har lagfart och då kan de inte utmäta huset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?