Utmätning av ersättning från LÖF och andra sjuk- eller olycksfallsförsäkringar samt ersättning för sjukdom

2021-04-28 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Vet ni hur det föreligger om man har en stor skuld hos kronofogden och har löneutmätning. Om det är så att man har Anmält en patient skada till löf och man får ersättning för skadan, men värk etc. Har man rätt att behålla pengarna man får då? Eller går de till skulderna? Samma gällande om man har andra försäkrings bolag för sjukdom, skador etc. Hur det funkar när man får ersättning från dem.Tänker utifrån att när man har en viss ersättning som man kan få för sjukdom från försäkringskassan för att man är sjuk. Då får ju inte kronofogden röra just de pengarna som är ersättning. Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utmätning av ersättning från LÖF och andra sjuk- eller olycksfallsförsäkringar

Ersättning från LÖF eller andra sjuk- eller olycksfallsförsäkringar kan inte anses utgöra sådan ersättning som träffas av löneutmätning (se 7 kap. 1 § UB). Ersättning från sjuk- eller olycksfallsförsäkring bör anses vara en sidoinkomst, vid sidan av huvudinkomsten. Däremot kan sådan ersättning bli föremål för utmätning vid beslut om utmätning av andra tillgångar. I sådana fall gäller följande.

Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som den försäkrade får (15 kap. 10 § första stycket FAL).

Det finns dock ett undantag som innebär att en sjuk- eller olycksfallsförsäkring får utmätas om ett ersättningsbelopp som den försäkrade fått inte hålls avskilt efter utbetalningen (15 kap. 10 § andra stycket FAL). Det utbetalda beloppet från försäkringen får därför inte sammanblandas med dina övriga tillgångar.

För att pengarna inte ska kunna utmätas måste avskiljande ske. Det ska vara möjligt att identifiera beloppet som kommer från försäkringen. Avskiljande kan ske på olika sätt. För att hålla pengarna avskilda kan du skapa ett separat bankkonto för försäkringsersättningen. Att sätta in pengarna på ett vanligt privatkonto där du gör insättningar och uttag, räknas inte som avskiljande. Beloppet kan också avskiljas genom att du förvarar pengarna i ett kuvert. Det kan också ske genom förvaring hos tredje man.

Det är viktigt att avskiljandet sker utan dröjsmål. Vad som avses med dröjsmål får avgöras i det enskilda fallet. I vanliga fall bör avskiljande ske inom 3–4 dagar för att dröjsmål inte ska ha inträffat.

Trots att pengarna hålls avskilda kan även dessa utmätas efter en viss tid. När det gått två år efter att beloppet skulle betalas får även de avskilda pengarna utmätas. Det avskilda beloppet får dock inte utmätas om pengarna behövs för den försäkrades försörjning. Inte heller om pengarna behövs för att kunna fullgöra eventuell underhållsskyldighet (15 kap. 10 § andra stycket FAL).

Utmätning av ersättning för sjukdom från Försäkringskassan

Löneutmätning avser bl.a. sjukpenning eller annan ersättning som lämnas på grund av sjukdom, smitta eller olycksfall (7 kap. 1 § UB). Därmed kan ersättning för sjukdom från Försäkringskassan bli föremål för löneutmätning. Utmätning av ersättningen får ske endast om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § andra stycket UB). Dessutom får ersättningen endast utmätas till den del den överstiger vad den betalningsskyldige behöver för sitt och familjens underhåll (7 kap. 4 § första stycket UB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96402)