Utmätning av enskild egendom i samboförhållande

FRÅGA
Hej! Min exfru har nu flyttat in som sambo i min nya bostadsrätt. Vi bodde tillsammans i en annan bostadsrätt innan. Innan vi skilde oss så skrev hon på ett äktenskapsförord eftersom jag var rädd hon skulle försöka ta nåt av min bostadsrätt. Jag bott här i 7 år och hon flyttade in för 1 år sedan. Hon är skuldsatt, ungefär 800 000. Gäller äktenskapsförord fortfarande nu när vi inte är gifta - och finns det nåt jag kan göra för att hindra kronofogden att utmäta nåt av mitt, typ samboavtal?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar sambolagen och utsökningsbalken.


Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Vid en eventuell separation skall all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av samborna begär detta (8 § sambolagen). Med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen) med undantag för egendom enligt 4 § sambolagen.

Du uppger att du ägt bostaden i 7 år och att din sambo flyttat in efteråt. Detta tyder på att bostadsrätten inte förvärvas med syfte för gemensam användning. Inte heller kan bohag (möbler och dylikt) betraktas som samboegendom i den mening som avses i 3 § sambolagen. Med det sagt kan din sambo alltså inte erhålla något från din lägenhet vid en bodelning.

Äktenskapsförordet som du och din sambo skrev när ni var gifta gäller inte som sambor. Skulle ni vilja avtala om att bodelning inte ska sel eller att viss egendom ska undantas från bodelningen, föreslår jag att ni upprättar ett samboavtal i enlighet med 9 § 2 st sambolagen.

Beträffande skulderna har kronofogden som utgångspunkt inte någon möjlighet att utmäta din egendom. Du bör emellertid vara medveten om att det finns en presumtion i 4 kap 19 § utsökningsbalken i vilket det stipuleras att om gäldenären (i detta fall din skuldsatta sambo) sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som ägare till egendomen, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen eller framgår att egendomen tillhör den andre. Lös egendom får alltså utmätas om egendomen ska anses tillhöra gäldenären enligt bl.a 19 §, se 4 kap 17 § utsökningsbalken. Det innebär att allt lösöre, däribland möbler och elektronik, som finns i lägenheten prenumereras vara din sambos tills att du visar att det är din egendom. Märk väl att bevisbördan är mycket låg och det räcker att du gör det sannolikt att du är ensam ägare till egendomen.

Med vänlig hälsning,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2420)
2019-10-15 Vad innebär surrogat vid bodelning för sambos?
2019-10-14 Hur värderas samboegendom?
2019-10-14 Har sambon rätt till bostaden vid en separation
2019-10-13 Jag betalade mer än min sambo i kontantinsats, går det att reglera denna skillnaden på något sätt?

Alla besvarade frågor (73715)