Utmätning av egendom som innehas med nyttjanderätt

2015-07-05 i Utmätning
FRÅGA
HejJag tror jag har en lite komplicerad fråga , men jag behöver veta hur det funkar, hoppas att ni kan ge mig ett råd.Det gäller min far, han har varit sambo under lång tid och för ca 5-6 år sedan gjorde dom en överlåtelse på den bostadsrätt han ägde till 100% till sambon, hon gick bort i cancer för drygt ett år sedan, då hade man upprättat ett testamente som säger att han får bo kvar i lägenheten så länge han vill/eller går bort, den skall sedan ges som gåva till hennes dotter och hans son ( mig) till lika 50% var, så långt inget oklart , men nu visar det säg att han har en skuld till försäkringskassan på drygt 300 000:- och dom har nu valt att lämna detta till kronofogden för att tvångs sälja lägenheten.Samtidigt med detta under det senaste året har min far drabbats av demens så att han ska under hösten flytta till seniorboende.Så till min fråga, när det finns ett testamente från dödsboet på att min far inte får sälja lägenheten utan att den ska ges bort i gåva får då kronofogden agera på den?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

När du skriver att de gjorde en överlåtelse måste det innebära att även din pappas sambo fick del i ägandet? Ägarförhållandena måste då således ha blivit 50 % var för din pappa och hans sambo. Han har nyttjanderätt till hennes del av lägenheten fram tills att han inte kan använda den längre vilket nu till hösten alltså sker. Utan att blanda in kronofogden skulle den egentligen alltså ha getts i gåva till er barn i höst. Nu är läget så att han äger 50 % av lägenheten och innehar 50 % med nyttjanderätt. Hade din pappa fått bostaden genom testamente så hade det varit möjligt att utmäta hela lägenheten (4 kapitlet 2 § utsökningsbalken).

När nu din pappa fått sambons del med nyttjanderätt innebär det att han har en mer begränsad rätt att förfoga över egendomen, han har bara rätten att använda egendomen. Den del som din pappas sambo efterlämnat kan alltså inte utmätas eftersom att nyttjanderätten inte har något ekonomiskt värde.

Dottern skulle kunna kräva sin laglott nu så har hon säkrat sitt arv utan att blanda in tvångsförsäljningar, utmätningar etc. Det är skilt från nyttjanderätten och hon kan kräva ut den när hon vill eftersom att det är hennes laglott. Värre är det för dig, det är nog så att kronofogden kommer att få igenom en försäljning enligt utsökningsbalken 8 kapitlet 8 § (om inte dottern hinner få igenom det innan) och då har du inte så mycket kvar att få i gåva. Det skulle vara en möjlighet för er att hävda att lägenheten inte får utmätas eftersom att din pappa nyttjar den till bostad (utsökningsbalken 5 kapitlet 1 § 6 punkten) men han har inte rätt att när han sedan flyttar ge sin del i gåva till dig eftersom att det troligen räknas som att undandra egendom från kronofogden.

Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81763)