Utmätning av egendom med ett mindre värde

En vän har fått en ganska kraftig skuld hos kronofogden, säg runt 200 000 kr personen i fråga har inget speciellt av värde förutom en bil som är värderad till skrot läs max 5000 kr och en husvagn som kanske i bästa fall går att få 10 000 kr för. Bilen behövs för att ta sig till och från jobbet så den tror jag inte de tar men hur är det med husvagnen? Bryr de sig om en vagn värd kanske max 10 000 kr?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline.  

Jag förstår det som att din fråga rör utmätning. När det kommer till utmätning är det främst Utsökningsbalken som reglerar förhållandena.  

Egendom som inte är undantagen får tas för utmätning enligt 4 kapitlet 2 §.  

I första hand tas pengar i anspråk enligt 4 kapitlet 3 § 2 stycket, men utmätning kan även ske av saker så länge det bedöms försvarligt. Eftersom din väns egendomsvärde verkar understiga den totala skulden kommer en prioritering inte rädda husvagnen från utmätning. En sådan utmätning kan göras även om bara en del av grundavgiften skulle bli ersatt, prop. 1993/94:50 s. 362-363. 

För att egendom inte ska utmätas måste denna tillhöra din väns  beneficium enligt 5 kapitlet 1 §. I fråga om att bilen behövs till att komma till jobbet har det generellt ansetts att kollektivtrafik istället får nyttjas. I rättspraxis har man dock inte funnit det försvarligt att utmäta en bil för 5000.  

Ni kan läsa mer om utmätningsförförandet på kronofogdens hemsida

Jag hoppas att detta hjälpte dig med din fråga.  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”