Utmätning av egendom för andra makens skuld

Hej, Jag ska starta ett handelsbolag tillsammans med en kompis. problemet är att min man har skulder hos kronofogden, skatteverket, csn och privata fodringsägare. Hur kan jag skydda min investering och företag mot att staten(kronofogden) vid en utmättning av min mans tillgångar vilket i vissa formulär även frågar efter mina tillgångar(lön) ska ta mina pengar från mitt privatkonto/företagskonto eller från vinsten jag kommer att göra i framtiden i mitt företag, Har läst lite på er hemsida där ni diskuterar äktenskapsförord, är det lösningen till mitt problem..... PS: vissa skulder hade min man innan vi gifte oss medans anndra har han skaffat sig under tiden vi har varit gifta (csn och skatt)....HUR KAN JAG SKYDDA MIG MOT DETTA...kan ni hjälpa mig, och kan jag anlita er så att ni isåfall ska hjälpa mig att formulera äktenskapsförordet tack på förhand N

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om utmätning hittar du i Utsökningsbalken (UB), se https://lagen.nu/1981:774.

Enligt Utsökningsbalken 4 kap 17§ så är det endast gäldenärens egendom som kan utmätas för dennes skulder och det är kronofogden som ska bevisa att viss egendom tillhör gäldenären. I UB 4 kap så finns det emellertid bevisföringsregler som kan medföra att även andra personers egendom kan mätas ut utan full bevisning. Vad gäller makar och sambor så är utgångspunkten för bedömningen att all egendom som makarna besitter gemensamt tillhör utmätningsgäldenären och därför kan mätas ut för någon av makarnas skulder. Det är därför alltså upp till makarna att bevisa att viss egendom som man besitter gemensamt inte får utmätas. Om makarna gör sannolikt att man är samägare till egendomen eller att visar att den tillhör den andra maken så får den inte utmätas (UB 4 kap 19§ 1st).

Vad som kan utmätas eller inte är alltså främst en bevisfråga och vem som har bevisbördan beror på om egendomen besitts gemensamt eller inte. Eftersom din rätt att få ut vinst ur handelsbolaget och pengar på företagets konto inte besitts gemensamt av er så riskerar de knappast att utmätas för din makes skulder eftersom bevisbördan ligger på KFM. Samma sak gäller pengar som du har på ditt privatkonto så länge du har ensambesittning till kontot. Det får inte vara ett konto som ni har öppnat gemensamt och din make får inte ha möjlighet att förfoga över medlen på kontot. Det borde kunna lösas genom att ni har en separat dosa för det kontot som din make inte har koden till och att du inte heller använder pengarna till gemensamma utgifter.

Det enklaste sättet att skydda sig är alltså att se till att man inte besitter egendom gemensamt med sin make utan ser till att tydligt hålla isär viktig egendom genom att t.ex. inte förvara den i den gemensamma bostaden. Vidare så är det bra om man kan visa upp skriftliga bevis till exempel samäganderättsavtal, kvitton, kontoutdrag etc. Vad gäller äktenskapsförord så anger det bara hur egendomsförhållandena mellan makarna ska regleras vid en framtida bodelning och har alltså ingen juridisk betydelse i det här sammanhanget (ÄktB 7 kap 2§). Däremot så kan det naturligtvis användas som bevis för vem som äger vad av makarna.

Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta vår samarbetspartner, se här http://www.familjensjurist.se/.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo