Utmätning av bostadsrätt

2014-12-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Jag har en skuld på ca 750 000 kr hos KF gällande pesonligt skatteansvar efter en konkurs 2009. Nu i veckan kom ett brev från kf att de mäter ut vår bostadsrätt. Jag och min sambo äge den till 50 % var. VI har 4 barn och har ett fyra rumsradhus. Kan de vekligen mäta ut bostadsrätten då vi behöver den här storleken på boende pga familjens storlek? Vår månadsavgift är 6000 kr, vilket är mindre än vad t ex hyresrätter i motsvarande storlek kostar häromking. Enligt utmätningen beräknar de bostaden till värde 450 000 kr. Om de nu säljer, går väl ändå bara 50 % till min skuld, eftersom min sambo inte är delaktig i skulden. Och vad händer med de lån vi har på bostaden?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Reglerna om detta finner vi i Utsökningsbalken (UB) , här

När det gäller utmätning av bostadsrätt finns det särskilda regler. Det är nämligen så att dessa, som utgångspunkt, undantas från utmätning då de tillhör beneficeegendomen i UB 5:1. Enligt denna regel så kan bara bostadsrätt utmätas i den mån gäldenären åsidosatt tillbörlig hänsyn i förhållande till sina borgenärer då man införskaffade bostaden eller att värdet på den är oskäligt högt. Vad jag kan se i det du skriver så skulle dessa regler hindra utmätning. Utöver detta finns även en regel i UB 5:2 som stadgar att man vid utmätning ska ta hänsyn till en gäldenärs familj vilket gör det underligt att man tagit beslutet att utmäta bostadsrätten. 

Det finns härutöver ytterligare möjlighet att angripa beslutet. Du skriver att du äger 50% av bostadsrätten. Enligt UB 4:19 ska egendom som gäldenären har i gemensam besittning med en partner som hen bor tillsammans med förmodas tillhöra gäldenären. Så långt är allt i sin ordning men en person som har samäganderätt kan bryta presumtionen om att egendomen tillhör gäldenären och då ska endast gäldenärens andel kunna utmätas. Din sambo kan alltså påtala att hon äger 50% av bostadsrätten och hen ska då ha rätt till sin andel. 

Till sist finns en regel i UB 4:3 som stadgar att utmätning endast ska ske om försäljningen, med hänsyn till det belopp som förväntas flyta in, är att se som försvarlig. Med tanke på att skulden verkar vara mycket större än vad lägenheten kan täcka kan även detta ses som ett skäl till varför utmätning inte borde ske. 

Vad gäller lånen så är det väl så att er långivare har panträtt i bostadsrätten? I den mån det är så så har långivaren företräde till betalning, så kallad bättre rätt, och då kan försäljning endast ske om köpeskillingen täcker långivarens fordran efter försäljningen eller om långivaren går med på försäljning, UB 9:4.

Med hänsyn till det ovan sagda finns det alltså anledning för dig att höra av dig till Kronofogden och be dem motivera sitt beslut. Du skulle även kunna ta hjälp av ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig tillvarata din rätt.

Hoppas det reder ut sig för dig. Lycka till!

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (444)
2020-07-13 Utmätning av husvagn som används som stadigvarande bostad
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?

Alla besvarade frågor (81909)