Utmätning av bostad

Kronofogden vill utmätning min bostad jag har två barn under 18 år jag har hur kan jag bor kvar bostad

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan ha rätt att utmäta din bostad trots att du bor där med dina två barn, samt om det finns något du kan göra för att undvika det.

Inledningsvis kan sägas att Kronofogden har möjlighet att utmäta en bostad, trots att det bor barn där. Däremot ska utmätning av en bostad aldrig ske annat än som "en sista utväg", det vill säga när den skuldsatte saknar några andra tillgångar att utmäta. Även trots att det inte finns någon annan egendom att utmäta måste kronofogden dessutom göra en avvägning kring huruvida utmätningen är nödvändig. I avvägningen tittar Kronofogden bland annat på hur mycket som kan tänkas utgå vid en försäljning. Försäljningen måste nämligen ge vinst efter att alla omkostnader för försäljningen har betalats, för att den ska anses motiverat. Att barnen ska ha en bostad vägs också in i avvägningen och talar emot utmätning, men utgör inte ett direkt hinder mot att utmätning görs.

Om Kronofogden har fattat ett beslut om utmätning och du anser att det är felaktigt kan du vända dig till dom för att begära rättelse. Om Kronofogden ändå står fast vid sitt beslut om att utmäta din bostad kan du vända dig till tingsrätten för att överklaga beslutet. Ett överklagande till tingsrätten måste göras inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet om utmätning. Tidsfristen gäller oavsett om du begär rättelse eller inte. Hur du gör för att överklaga beslutet, vad överklagan ska innehålla samt var du skickar den kan du läsa om på kronfogdens hemsida (se här).

Känner du dig osäker på hur du gör din överklagan kan du ta hjälp av ett ombud som hjälper dig i din överklagan. Det ombudet kan vara en jurist. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig i processen. Är du intresserad av att höra mer om våra priser och boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta mig på tora.odin@lawline.se så återkommer jag till dig med mer information.

Hoppas att du fått svar på din fråga och stort lycka till!

Vänligen,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo