FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning22/04/2017

Utmätning av bostad

Hej! Undrar om kronofogden kan utmäta bostaden om man inte kan få någon annan bostad? och sen har vi barn på 17 och 15 år?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som kan undantas från utmätning

Bostaden kan utmätas beroende på vilket värde den har. I 5 kap. UB uppställs vad som med hänsyn till gäldenärens behov får undantas från utmätning. Enligt 5 kap. 1 § 6 p. UB kan en bostadsrätt undantas från utmätning om det utgör den utmättes stadigvarande bostad. Vid utmätning ska även särskild hänsyn tas till om den utmätte har familj enligt 5 kap. 2 § UB.

Bostadsrätten kan utmätas ändå

Emellertid finns det undantagsregler i 5 kap. 1 § 6 p. UB som stadgar att bostaden får utmätas om gäldenären vid förvärv av bostadsrätten åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer eller om det med hänsyn till bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. När den utmätte har familj har ett värde på 400 000 kr ansetts vara oskäligt (NJA 2004 s 373 II).

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att bostaden kan komma att utmätas beroende på vilket värde den har.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare