Utmätning av bil som tillhör tredje man

Hej !

Har en fråga gällande Kronofogden.

Undrar ifall Kronofogdmyndigheten har rätt att göra utmätning på en bil som jag lånat enbart föratt hämta ut mina saker från en annan bil som dem precis gjort utmätning på och tagit ? Det är nämligen så att bilen som dem redan tagit stog registrerat i mitt namn då förstår jag att dem har kanske rätt att göra utmätning på den .

Men andra bilen som jag lånat av en kompis har jag aldrig ägt eller ens stått i mitt namn föratt dem ska ta den pga. Dem TYCKTE att jag äger den nära jag bara hade lånat den då jag inte äger någon egen bil efter att dem tagit min bil .

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att göra en bedömning av vad Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta får man läsa reglerna i fjärde kapitlet i utsökningsbalken (UB).


Får Kronofogdemyndigheten utmäta någon annans bil som du använder?

Kronofogdemyndigheten får utmäta all egendom som inte är undantagen på något sätt (4 kap. 2 § första stycket UB). I lagen finns det regler som undantar tillhörigheter som ägs av någon annan person än den som ska utmätas, det vill säga "tredje man". All lös egendom, bland annat en bil, får utmätas om det framgår att den tillhör personen som ska utmätas eller om denne enligt 4 kap. 18 § eller 19 § utsökningsbalken ska anses vara ägare. Eftersom att det inte är du som äger bilen, utan du använder den bara kan Kronofogdemyndigheten alltså enbart utmäta bilen ifall den enligt någon av paragraferna ska anses vara din.

Allting som en person i utmätning har i sin besittning, vilket antagligen bilen inräknas i, ska anses tillhöra den personen om det inte framgår att det tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). Alltså kan Kronofogdemyndigheten som utgångspunkt utmäta din väns bil om det inte framgår att bilen tillhör din vän. För att det ska framgå behövs det alltså bevisning för detta. Att det är din vän som står som registrerad ägare på bilen och eventuell ytterligare bevisning för att det är din vän och inte du som betalat exempelvis försäkring kan uppnå det kravet.


Om utmätning av bilen redan skett

Om bilen har utmätts av Kronofogdemyndigheten kan din vän påstå bättre rätt till bilen. Då behöver din vän inom en månad väcka talan i frågan om vem som har bäst rätt till bilen och rätten får då besluta om ifall bilen är din eller din väns, och i förlängningen om Kronofogdemyndigheten hade rätt att utmäta bilen (4 kap. 20 § UB). Ifall det visas att bilen är din väns bör denne få tillbaka den. Alltså hade Kronofogdemyndigheten som utgångspunkt rätt att utmäta bilen ifall du hade den i din besittning, men din vän har rätt att få tillbaka den ifall det kan visas att denne var ägare till bilen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mikaela DahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo