Utmätning av bil på avbetalning

2019-05-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Kan kronofogden göra en utmätning på en bil som är på avbetalning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att bilen är köpt på avbetalning med återtagandeförbehåll för säljaren hindrar inte att bilen kan utmätas. Däremot kan KFM endast sälja bilen om köpeskillingen förslår till betalning av säljarens fordran eller om säljaren ger sitt samtycke med förbehåll för sin rätt 5:5 Utsökningsbalken och 9:10 Utsökningsbalken.

Bilen måste vara överlåtbar. Om säljaren har uppställt ett förbud för dig sälja, skänka eller byta bort bilen genom avtal innan bilen utgavs till dig så förhindrar det utmätning, under förutsättning att förbudet har ställts upp i säljarens intresse. I samband med avbetalningsköp med återtagandeförbehåll för säljaren så är det vanligt att denne uppställer ett sådant överlåtelseförbud. Däremot om överlåtelseförbudet endast har uppställts för att säkerställa återtagandeförbehållet så är inte ett sådant överlåtelseförbud något hinder för utmätning 5:5 2 st Utsökningsbalken.

För att kunna utmätas måste bilen ha ett förmögenhetsvärde. Den måste alltså generera ett överskott, i relation till förrättningskostnader som uppkommer efter ett utmätningsbeslut, som gör åtgärden försvarlig 4:3 1 st Utsökningsbalken . Försvarligheten bedöms i varje enskilt fall.

Svar på din fråga är ja, under de ovan angivna och vissa andra omständigheter kan en bil på avbetalning utmätas.

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (368)
2019-06-16 Kan en samägd fastighet utmätas?
2019-06-11 Kan Kronofogden begära tvångsförsäljning av samägd fastighet?
2019-06-07 Får Kronofogden sälja egendom när tredje man påstår sig ha bättre rätt?
2019-05-31 Vad händer om min egendom utmätts för en annan persons skulder?

Alla besvarade frågor (70049)