Utmätning av bil för dotterns skulder

2021-03-31 i Utmätning
FRÅGA
Hej, min 24-åriga dotter har skulder hos inkasso och fogden.Jag kommer snart att köpa en begagnad bil och själv ta körkort. Den bilen kommer jag sedan att dela med min dotter.Hur går jag tillväga för att inte fogden ska ta bilen? Har läst att även om jag står som ägare kan de ta bilen. Kan jag skriva ett specifikt gåvobrev till dottern?Fråga 2:Min dotter är fortfarande skriven hos mig även fast hon sista året mest bott hos sin pojkvän.Kannjag råka illa ut pga dotterns skulder pga att hon fortfarande är skriven hemma hos mig?Jag har en vanlig hyresrätt och allt härhemma är mitt, inte min dotters.Stort tack för snarast svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller om du äger bilen själv, och gällande övrig lös egendom i hemmet

Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Med andra ord får bilen utmätas om det är utrett att bilen tillhör din dotter. Bilen kan inte utmätas om du själv äger bilen. När den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Det är därför upp till fordringsägarna att bevisa att viss egendom tillhör din dotter. Om det inte är möjligt kan egendomen inte utmätas. Du ska därför inte behöva lägga fram egna bevis för att egendom tillhör dig. Egendom som du är ensam ägare till kommer därför inte att kunna utmätas.

Vad som gäller om bilen ägs av dig och din dotter

När den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan andel i egendomen endast utmätas om det framgår att andelen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Samma gäller även här. Kronofogden måste bevisa att din dotter äger en andel i bilen. Om din dotter äger en andel i bilen kommer andelen att kunna utmätas för din dotters skulder om Kronofogden kan styrka hennes äganderätt.

Betydelsen av folkbokföringsadress

Att du och din dotter är skrivna på samma adress talar för att ni "varaktigt sammanbor". Frågan som uppkommer är däremot om din dotter anses vara i ett samboförhållande trots att hon är folkbokförd på din adress och att ni därmed inte "varaktigt sammanbor".

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ingen av parterna får heller vara gifta (1 § SamboL). Frågan blir vad som avses med "stadigvarande bor tillsammans". Det får inte vara en alltför kortvarig förbindelse (riktmärke är sex månader). En helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet om parterna anses uppfylla kravet. Att en av parterna behåller sin tidigare bostad talar emot ett samboförhållande. Sambolagen kan dock fortfarande gälla även om ena parten har en annan bostad som används i viss utsträckning. Lagen gäller dock inte om den ene besöker den andre, även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens. Andra omständigheter såsom ett inbördes testamente eller ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på ett stadigvarande förhållande, likaså gemensamma bankkonton och liknande. Sambolagen kan därför gälla även om två personer som är folkbokförda på olika adresser.

Oavsett om du och din dotter anses varaktigt sammanbo eller inte kommer inte att påverka utmätningen. Samma princip kommer att gälla för din dotter om ni inte anses varaktigt sammanbo. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Kronofogden måste kunna styrka din dotters äganderätt i bilen. Däremot har din dotter en skyldighet att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § UB). Hennes andel i bilen kan därför utmätas även om hon inte bor hos dig men har egendom där. Var egendomen befinner sig har ingen betydelse.

Överlåtelseförbud

Egendom som någon fått i gåva med föreskrift om att egendomen inte får överlåtas medföra att egendomen inte heller kan utmätas (5 kap. 5 § UB). Det är därför möjligt att upprätta ett gåvobrev där det framgår att bilen inte får överlåtas vidare i syfte att hindra utmätning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96436)