Utmätning av arv

Mina föräldrar har dött. Dom har två arvingar, mej och min bror. Testamente säger att jag endast får 25%, istället för 50%. Anledningen är att jag har stora skulder hos Kronofogden.

Dessutom sitter jag frihetsberövad i Indonesien. Min fråga är om det finns någon möjlighet att påverka detta. Jag menar hur skall jag göra för att behålla dessa 25%en så att Kronofogden inte kan ta dem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Utsökningsbalken (UB) och dess reglering gällande kronofogdens rätt till utmätning av arv. Lagen hittar du https://lagen.nu/1981:774 . Jag tolkar det som att din fråga är om det finns någon möjlighet för dig att hindra att Kronofogden (KFM) utmäter din del av arvet från dina föräldrar, varvid det är vad jag kommer att svara på nedan.

Inledningsvis ska nämnas att KFM endast får utmäta egendom om det finns ett sådant beslut, se 4 kap. 1 § UB som i sin tur hänvisar till 3 kap. UB. Enligt 4 kap. 2 § UB får KFM får KFM utmäta egendom, vilket inkluderar även arv. Egendomen får dock inte vara undantagen p.g.a annan bestämmelse i UB eller annan särskild föreskrift. I 5 kap. 5 § UB undantas egendom som som enligt föreskrift i testamente inte får överlåtas. Detta betyder att om dina föräldrar före sin bortgång skrivit i testamentet att din andel av arvet inte får överlåtas kan inte KFM utmäta arvet.

För att summera det hela så har KFM rätt att - givetvis under förutsättning att det finns en verkställighet som avser betalningsskyldighet - utmäta egendom som tillhör dig. De 25 % av dina föräldrars arv som enligt testamentet ska tillfalla dig räknas som egendom, vilket betyder att KFM enligt huvudregeln har rätt att utmäta arvet. Ett sätt att hindra arv från att utmätas är genom att det i testamentet finns en särskild föreskrift om att arvet inte får överlåtas. Jag vet dock inte om dina föräldrar har lämnat en sådan föreskrift i testamentet eller ej - men det är en möjlighet att enligt lag hindra att arv an utmätas. Jag är inte medveten om någon annan möjlighet att hindra KFM från att utmäta egendom i form av arv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo