Utmätning av arv

2018-01-26 i Utmätning
FRÅGA
Jag undrar. Jag har skulder hos kronofogden.min förälder gick bort för en kort tid sedan. I döds bot finns inga tillgångar. Bara en gammal bil. Om det skulle bli några pengar över när allt är klart. Jag har inga syskon. Kan fogden utmäta dessa pengar då? Och hur gör jag för att förhindra utmätningsman om möjligt? Tack Fia
SVAR

Hej Fia, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogden, hädanefter KFM, har enligt 4 kap 2§ Utsökningsbalken (här) rätt att utmäta din egendom, inklusive ditt eventuella arv.

Vissa undantag från vad som kan utmätas av din egendom finns, bland annat i 5 kap 5§ Utsökningsbalken. Detta undantag säger att egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente ej får överlåtas inte heller kan utmätas av KFM. För att detta undantag ska aktualiseras krävs dock att din förälder skrev ett testamente innan han eller hon avled, som klargjorde att ditt arv ej skulle gå att överlåta. Om ett sådant testamente inte finns, kan kronofogden fortfarande utmäta ditt arv.

Utgångspunkten för utmätning är vidare att du efter utmätning ska kunna försörja dig och ha en nödvändig levnadsstandard. Viss egendom, inklusive banktillgodohavanden, kan därför undantas från utmätning under begränsade former enligt 5 kap 1§ Utmätningsbalken. Detta är en individuell prövning och avgörs mot bakgrund av din ekonomiska situation.

Annars utgör den egendom du får genom arv efter din avlidna förälder en tillgång hos dig, som är utmätningsbar i enlighet med 4 kap 2§ Utsökningsbalken.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Erica Leufstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98546)