FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/09/2022

Utmätning av aktier och godkännande av F-skatt

Hej! Ställde tidigare en fråga om aktiebolag och privata skulder. Har några följdfrågor. 1. Så om jag fattar det hela rätt, kronofogden kan endast mäta ut aktier om man får utdelning? Men om jag väljer att varken ta ut lön eller ta ut vinst utan bara låter pengarna ligga i aktiebolaget så kan de inte ta de? Alltså om jag låter pengarna vara i bolaget så kan de inte utmäta något även om jag skulle stå som aktieägare och sitta i styrelsen? 2. Kan det bli problem att bli godkänd för F-skatt till ett aktiebolag om man har privata skulder? Eller det kanske är samma där, att aktiebolaget är en egen juridisk person? Tack!

Lawline svarar

Hej igen, tack för att du åter vänder dig till Lawline!

Regler om utmätning hittas i Utsökningsbalken, UB, och regler om F-skatt hittas i Skatteförfarandelagen, SFL.

Vad kan kronofogden utmäta ur ett aktiebolag?

Inledningsvis vill jag börja med att ursäkta mig för att jag förklarade det klumpigt. Aktier kan i i praktiken utmätas, så länge det framgår att de tillhör dig, 4 kap. 17 § UB. Aktier räknas till lös egendom även om de inte kan "besittas" så som det i lagen heter, eftersom de ändå innehar ett värde. I realiteten är det dock mycket ovanligt att aktier i fåmansbolag (vilket jag utgår ifrån att ditt kommer vara), eftersom det kan vara svårt att bedöma värdet på dessa aktier. Utmätning får nämligen bara ske om det belopp som kan beräknas flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig, 4 kap. 3 § första stycket UB. Dessutom ska kronofogden i första hand ta egendom som kan användas till fordrans betalning med minsta förlust, kostnad eller olägenhet för gäldenären. Som eventuellt ensam aktieägare kan det därmed ge en viss olägenhet för dig som gäldenär om de väljer att utmäta aktierna. Så jo, kronofogden kan utmäta dina aktier i bolaget, men det är relativt osannolikt och händer sällan i praktiken om det inte finns stora upparbetade värden i företaget.

Kan det bli problem för dig att få F-skatt?

Under vissa omständigheter ska Skatteverket inte godkänna en sökande för F-skatt. De olika faktorer som kan leda till detta anges i 9 kap. 1 § andra stycket SFL. Något som kan bli aktuellt i ditt fall är faktumet att du förmodligen kommer driva ett fåmansbolag, vilket gör att prövningen av lämplighet för F-skatt även ska göras för dig personligen. Detta framgår av 9 kap. 2 § p. 1 SFL där det står att då den sökande är ett fåmansföretag ska prövningen även avse företagsledare i företaget.

De faktorer som gör att man inte blir godkänd för F-skatt kan vara att man tidigare missbrukat ett godkännande för F-skatt eller att man har brustit i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter. Det sistnämnda kan man dock slippa undan ifall bristen är obetydligt, vilket den enligt Skatteverket är om den sammanlagda skulden är mindre än 20 000 kr. Ytterligare en anledning som gör att man inte blir godkänd är om sökande inte lämnat en inkomstdeklaration eller lämnat bristfälliga uppgifter i denna. Man ska inte heller kunna bli godkänd för F-skatt om man har näringsförbud eller är försatt i konkurs. Allt detta framgår av 9 kap. 1 § andra stycket p. 3 SFL.

Sammanfattning

Dina aktier i företaget kan utmätas, men detta är ovanligt. Det beror helt vad du har för skulder och om du har andra utmätningsbara tillgångar som kan väljas i första hand. Framförallt är det faktumet att det är svårt att bestämma ett värde på aktierna som gör de svåra att utmäta. Svaret blir därför att du inte kan gå "säker" bara för att du behåller aktierna i bolaget, för det finns en risk att de utmäts även om det är ovanligt. Gällande F-skatten så kan det bli problematiskt att bli godkänd ifall du slarvat med din deklaration, har skatteskulder eller misskött redovisning och skattebetalningar innan. Kom ihåg att inte bara aktiebolaget prövas utan även du i egenskap av företagsledare i ett fåmansbolag. I övrigt är dock betalningsanmärkningar inget hinder för F-skatt men skulle eventuellt kunna inverka vid en helhetsbedömning.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”