Utmätning av aktier

2020-11-03 i Utmätning
FRÅGA
Hej .skulle vilja starta företag . Problemet är att jag har skulder hos kronofogden. Skatteskulder och privatskulder ca på allt 45,0000 kr och jag har löneutmättningTanken är att öppna AB direkt .Kommer kronofogden kunna " utmätta" företaget fast det är AB?, för att mina privata skulder ska försvinna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras framförallt i Utsökningsbalken (UB) och aktiebolagslagen (ABL).

Aktier kan utmätas
Aktiebolagets tillgångar, såsom lokaler, maskiner, inventarier och så vidare, kan inte utmätas för dina personliga skulder. Däremot kan Kronofogden utmäta dina aktier i bolaget (4 kap 17 § UB). Utmätning ska dock endast ske om en försäljning av egendomen kommer att generera vinst (4 kap 3 § UB). Ibland kan det vara svårt för Kronofogden att bedöma värdet på aktier i fåmansbolag, vilket gör att sådana aktier ändå sällan är föremål för utmätning. Bedömningen beror även på bolagets storlek, om det finns anställda o.s.v.

Om Kronofogden beslutar att utmäta dina aktier kommer de att bjudas ut på exekutiv auktion. Om du exempelvis skulle vara anställd av företaget kan du fortsätta vara det även efteråt.

Förutsättningar för att starta aktiebolag
Jag vill också varna för att din ekonomiska situation eventuellt kan hindra dig från att bilda aktiebolag. Till exempel får personer i konkurs eller personer med näringsförbud inte grunda ett aktiebolag (2 kap 2 § ABL). I lag om näringsförbud (NFL) stadgas att den som inte betalat skatt i en näringsverksamhet kan ges ett näringsförbud, och därmed kan denne inte heller starta ett aktiebolag (6 § NFL). Om dina skatteskulder har lett till att du fått näringsförbud kan du därmed inte starta ett aktiebolag under perioden som förbudet gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (532)
2021-05-07 Vad händer vid en utmätning?
2021-05-01 Utmätning av bostadsrätt
2021-04-30 Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto
2021-04-30 Kan samägd bostadsrätt utmätas?

Alla besvarade frågor (92197)