Utmäta vigselring

2015-02-18 i Utmätning
FRÅGA
Hej.Jag undrar om kronofogden har rätt att mäta ut en vigselring vilket dom gjorde av mig nyligen???Hur ska jag göra för att överklaga deras utmätning?Hälsningar Christer
SVAR

Hej

All egendom förutom sådan egendom som du behöver för din och din familjs uppehälle, s.k. beneficieegendom kan utmätas. Vidare måste vissa krav vara uppfyllda för att egendom skall kunna utmätas för din skuld:

- Egendomen ska tillhöra dig.

- Egendomen ska kunna överlåtas

- Egendomen ska ha ett penningvärde

- Egendomen får inte brytas från annan egendom (exempelvis inte okej att ta endast växellådan från en bil och sälja)

- Utmätningen ska ge ett försvarligt överskott för den skuld du har till KFM.

Du kan dock överklaga utmätningsbeslutet. Detta ska ske inom tre veckor från det att du fick beslutet och överklagandet ska lämnas in till KFM.

Se 18:7 och 18:9 Utsökningsbalken här.

Victor Sundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (449)
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?
2020-07-21 Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

Alla besvarade frågor (82613)