Utmäta bostadsrätt för makes skulder?

2020-02-13 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Jag har skulder hos kronofogden och har löneutmätning. Jag är gift och bor i hyreslägenhet.Min fråga lyder, om min fru vill köpa en bostadsrätt med sina pengar och tar lånet på sig själv. Kan kronofogden ta bostadsrätten i beslag eller något? Det kommer bli hennes som sagt då hon som kommer betala samt ta lånet på sig själv, men eftersom vi är gifta, hur blir det då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande utmätning av skulder finns i utsökningsbalken (UB).

Allmänt

Till att börja med är det viktigt att notera att en bostadsrätt utgör lös egendom, eftersom den inte är fast egendom (1 kap 1 § jordabalken). Detta innebär att det blir vissa regelskillnader.

Utgångspunkten att vardera make svarar för sina egna skulder (1 kap 3 § Äktenskapsbalken). Det finns dock vidare en presumtionsregel som innebär att den egendom som finns i parets gemensamma besittning presumeras tillhöra gäldenären, det vill säga du som är skuldsatt, och kan alltså utmätas för dennes skuld (4 kap 19 § UB). För att egendomen inte ska utmätas, måste din make bevisa att det tillhör endast denne, till exempel genom kvitto eller liknande.

Vad som gäller i ditt fall

I ditt fall är det endast din fru som kommer stå som ägare till bostadsrätten och lånet. Detta innebär att vid en eventuell utmätning för dig så kan inte Kronofogden utmäta bostadsrätten för dina skulder. Det som krävs är att din fru sannolikt kan bevisa att bostadsrätten endast tillhör henne. Det jag rekommenderar er att göra är att ha tydliga bevis på att den framtida bostadsrätten endast tillhör din fru, såsom kvitton, avtal etc. Det är även viktigt att du inte bidrar ekonomisk till bostadsrätten, då det skulle kunna utgöra ett fall av så kallad dold samäganderätt, det vill säga att du inte står som ägare till bostadsrätten men i och med att du har bidragit ekonomisk så anses du trots detta vara ägare.

Lycka till!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84391)