Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?

2020-06-05 i Fastighetsskatt
FRÅGA
HejMina föräldrar överväger att ge sin gård i gåva till min syster. Kompensation av mig och mina bröder har nämnts men jag har inte fått några besked i frågan. Jag har förstått att det är möjligt för mina föräldrar att ta emot viss betalning av min syster utan att detta utlöser beskattning, vilket i så fall ger möjlighet till kompensation av mig och mina bröder. Men hur mycket kan de ta emot utan att det utlöser beskattning?mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Gåva eller köp?
Regler om beskattning kring fastigheter hittar du i inkomstskattelagen. Huvudregler vid en vanlig försäljning av en fastighet eller i detta fallet en gård, är att vinsten som uppstår beskattas i inkomstslaget kapital (se bl.a. 41 kap. 1-2 § IL, 42 kap 1 § IL samt 44-45 kap. IL).

Gåvor är dock i vissa fall undantagna från beskattning. För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som en gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Det kallas då även ett blandat fång. Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas dock hela överlåtelsen som ett köp, vilket då utlöser beskattning. Således är det taxeringsvärdet ni har att utgå ifrån när dina föräldrar ska ta emot viss betalning av din syster. Betalningen får inte överstiga detta värde. Denna princip brukar kallas för huvudsaklighetsprincipen i juridiska termer.

Vad gäller vid i övrigt vid gåvor?
Gåva är i regel inte en avyttring och det innebär att en överlåtelse inte nödvändigtvis föranleder beskattning, som tidigare nämnt (44 kap. 3 § IL). Däremot räcker det inte att betalningen understiger taxeringsvärdet för att de ska klassificeras som en gåva. På grund av detta måste man konstatera om dina föräldrars överlåtelse verkligen utgör en gåva. Man måste alltså undersöka om kriterierna är uppfyllda enligt gåvolagen. Kriterierna utgörs av:

- att det har skett en förmögenhetsöverföring

- att överlåtelsen har skett frivilligt samt
- att det finns en gåvoavsikt av givaren

Jag förutsätter att kriterierna för en gåva är uppfyllda i ditt fall, då det av din fråga inte framgår något annat.

Sammanfattningsvis
Så länge din systers penningbetalning till dina föräldrar understiger taxeringsvärdet för fastigheten och förutsatt att de övriga kriterierna gällande gåvor är uppfyllda, föranleder transaktionen ingen beskattning.

Hoppas det var svar på din fråga, annars får du återkomma med en ny,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (116)
2021-05-03 Är flerfamiljshus en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet?
2021-04-30 Hur beräknas vinstskatten på en bostadsrättslägenhet som man ärvt?
2021-04-24 Beskattning av andel i Fritidshus (Privatbostadsfastighet)
2021-04-17 Skattekonsekvenser när du säljer eller ger bort en fastighet?

Alla besvarade frågor (92361)