Utlandsresa vid gemensam vårdnad

2016-06-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, vi har gemensam vårdnad på våra två döttrar, 14 och 12 år gamla. Sedan 4 månader tillbaka har mamman kvarhållit barnen hos sig med motiveringen att barnen inte vill bo hos mig, sin pappa. Vi bor 700 meter ifrån varandra, båda har ordnade boenden och det växelvisa boendet har fungerat bra i de 5 år vi varit skilda. Det finns ingenting hos mig som pappa som föranleder att jag inte ska få ha barnen växelvist, alla kända faktorer (min tid med barnen tidigare, vänner insikt i vår familj etc) hävdar att allt är bra.I sommar får jag inte heller träffa barnen. Mamman har köpt hus i Spanien där hon, sin nye sambo och barnen ska vara.Jag gör vad jag kan för att lösa situationen men får ingen kontakt med barnen.Min fråga:Jag sitter med passen. Kan jag hindra mamman att få passen? Är det konstruktivt i situationen?Med vänlig hälsning, Jörgen
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken är huvudregeln att båda vårdnadshavarna ska fatta beslut när det gäller barnen. Det betyder att du måste godkänna en resa utomlands för barnen med mamman. Vilket betyder att om du inte samtycker till resan till Spanien kan du kvarhålla passen utan att strida mot lagen. Det som kan ställa till problem är om mamman väljer att gå till domstol med situationen och ansöka om ensam vårdnad. Domstolen kan nämligen bara besluta om vårdnad, boende och umgänge, men inte i andra frågor.

Ditt beskrivande av att barnen har bott hos mamman under en tid nu strider mot 6 kap. 2a § 2:a punkten föräldrabalken, som stadgar att barnen ska ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Mamman kan inte hindra pappan från att träffa barnen. Det mamman har gjort kallas umgängessabotage och skall dokumenteras för att kunna användas som bevis i en framtida domstolsprövning. Du bör påtala detta för socialtjänsten och om du ej får gehör kan du driva frågan vidare genom att stämma in till tingsrätten.

De ska alltså bo hos dig som ni har arrangerat vårdnaden. Dock ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Vid växelvist boende krävs att föräldrarna har en god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra.

Om det blir en vårdnadstvist så är föräldrarnas förmåga att samarbeta oerhört viktigt. Om den ena parten inte samarbetar och inte gjort det historiskt sett talar det till den andres fördel. Du skall också vara medveten om att man aldrig på förhand kan veta hur utfallet av en domstolsprövning blir. Särskilt i mål som rör barn för där beaktar de i huvudsak barnets bästa och det är inte alltid domstolens bild av barnets bästa sammanfaller med förälderns bild av vad som är bäst för barnet.

Jag rekommenderar att du tar direkt kontakt med barnen för att verkligen få reda på vad de tycker. Om du inte har någon framgång rekommenderar jag att du vänder dig till socialtjänsten. Det bästa är att hålla sig borta från domstolen så långt som möjligt då det kan komplicera relationen.

Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1582)
2020-12-04 Vilka möjligheter har barnens mamma att söka enskild vårdnad när jag gifter om mig?
2020-12-03 Han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?
2020-12-02 Kan ett rättsligt föräldrapar vara av samma kön?
2020-11-30 Vårdnadshavare som vägrar lämna ifrån sig barnet efter umgängestillfällena

Alla besvarade frågor (86935)