Utlandsresa med barn vid gemensam vårdnad

2016-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag vill åka till USA med 2 av barnen som är bor alltid hos mig. Vi skulle åka 2 veckor.Pappa bor inte tillsamman med oss men han är vårdnadshavare till barnen. Min fråga är behöver jag ta med pappa samtycker för barnen resa?MVH
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid gemensam vårdnad skall föräldrarna som huvudregel fatta alla beslut rörande barnet tillsammans. Detta följer av Föräldrabalken, du hittar lagen här. Det innebär att var och en av vårdnadshavarna kan sägas ha en form av vetorätt mot den andres beslut.

Den förälder som bor med barnet (i detta fall är du boföräldern) har enligt lag (6 kap 13 § 2 stycket Föräldrabalken) rätt att ensam fatta vissa beslut, bland annat sådana beslut som rör den dagliga omsorgen. Gällande utlandsresor är det inte helt klart om de hänför sig till en dagliga omsorgen, men den allmänna uppfattningen är att beslut rörande till exempel kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen. Boföräldern kan alltså få ta med sig barnet på en kortare utlandsresa. Något som är viktigt att tänka på då är att kontakten med den andra föräldern inte får kränkas.

Vad som avses med "kortare" utlandsresa finns tyvärr ingen exakt angiven tidsram på. Mitt tips till dig är att försöka kommunicera med pappan till barnen och upplysa om att du har rätt att besluta om en kortare utlandsresa och att ni tillsammans försöker komma fram till om två veckor är rimligt. Kom också ihåg att pappans rätt till kontakt med sina barn inte får inskränkas under resan.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll