FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/10/2017

Utlandsresa med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Vid utlandsresa måste andra vårdnadshavaren då ge tillstånd? Med papper?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadens utövande
Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare skall vad som sägs i 11 § gälla dem tillsammans, 6 kap. 13 § FB. Finns två vårdnadshavare ska alltså, som huvudregel, alla beslut gällande barnet fattas av de båda tillsammans.

Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att i vissa situationer ensam fatta beslut gällande barnet förutsatt att den andra vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut som inte kan skjutas upp, 6 kap. 13 § 2 st. FB. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnet.

Beslut gällande den dagliga omsorgen för barnet är typiskt sätt att anse som sådana beslut som inte kan skjutas upp och en vårdnadshavare därför ensam har rätt att fatta beslut gällande barnet. Den allmänna uppfattningen har varit att kortare utlandsresor hänförs till den dagliga omsorgen av barnet.

Det måste tilläggas att det inte för innebära ett beslut av ingripande betydelse för barnet. Längre utlandssemestrar eller semestrar av ej ordinär karaktär bör falla in i denna kategori och kräver därför båda vårdnadshavarnas samtycke. Utlandsresan får inte heller innebära ett ingrepp i den andra vårdnadshavarens rätt till umgänge med barnet.

Svar på din fråga
Sammanfattningsvis så bör det inte krävas att den andra vårdnadshavaren samtycker vid kortare utlandsresor, varken skriftligt eller muntligt. Lagen och tidigare uppfattningar är inte helt självklara här varför det såklart alltid är att föredra att man har den andra vårdnadshavarens samtycke vid dessa situationer eller i vart fall informerar denne att det kommer att ske en resa.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas NordströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”