Utländska släktingars rätt till arv

Hej!

Jag och min man bor och jobbar i Sverige och har ett sparkonto hos ett svenskt bank. Jag undrar om våra familjemedlemar, i händelse av en olycka där jag och min man avlider samtidigt, kan ha pengarna som vi sparade? Vi har ingen familjmedlem i Sverige, de bor i en EU-land.

Jag har frågat banken samma sak men de hänvisade mig till en familjejurist och jag tänker inte skriva testamente än.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår den beskrivna situationen bor dina släktingar (med undantag för din man) utanför Sverige i ett annat EU-land. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar över om dina släktingar har rätt att ärva trots att de inte bor i Sverige.

Inom EU finns det en mycket central förordning på det arvsrättsliga området, nämligen successionsförordningen. Denna är tillämplig avseende dödsfall som inträffar efter den 17 augusti 2015.

I art. 21 i förordningen anges att den lag som ska reglera fördelningen av kvarlåtenskapen efter den avlidne är lagen i det land där denne hade hemvist vid sin död. Vidare framgår av art. 22 att den det är möjligt för en person att innan sin död upprätta en handling där det framgår att lagen i det land där personen är medborgare ska vara tillämplig avseende fördelningen av kvarlåtenskapen, i så fall gäller istället denna lag.

Om du och din man skulle avlida och ni fortfarande har hemvist i Sverige (d.v.s. är bosatta här) är art. 21 tillämplig. I så fall har era närmaste släktingar rätt till arv enligt ärvdabalken, oavsett var de är bosatta.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning