Utländska dödsbodelägare

2019-11-30 i Testamente
FRÅGA
En svensk person med två systrar i Tyskland har testamenterat allt till sin avlidna sambos barn. Måste testamentet godkännas av systrarna vid ett framtida arvskifte? Måste det då finnas en tysk översättning? Är systrarna bödsbodelägare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Systrarna tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kap. 2 § ÄB, och är de som närmast står på tur att ärva. Då ska dem delges testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Testamentet måste inte godkännas av dem då de 6 månader efter delgivning förlorar rätten att klandra och därmed vinner testamentet laga kraft (14 kap. 5 § ÄB), men ett godkännande innebär att testamentet direkt vinner laga kraft.

Det finns inget formkrav på vilket språk ett testamente ska vara på och därmed inget tvång på att översätta det men det kan finnas en poäng med att göra det. Det gör det nog lättare för dem att godkänna det och ni måste kunna bevisa att de delgivits tex. genom ett mottagande bevis som också de antagligen skriver under om det är översatt. Fram tills att de testamentet vinner laga kraft är de dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Filip Westerdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2349)
2020-01-25 Kan man ha flera testamenten?
2020-01-24 Har barn rätt till arv efter en förälder?
2020-01-21 Hur skall jag göra när jag vill ge mitt ena barn allt förutom laglotten som skall till mitt andra barn?
2020-01-20 Syskons arv och testamente

Alla besvarade frågor (76518)