Utlämnande av prov samt ändring av betyg

FRÅGA
Hej !Jag undrar om det är lagligt att ge tillbaks ett nationellt prov till en elev efter 2 år, det var nämligen så att vi gjorde nationella i Svenska 1 kursen och fick först se vårt prov efter 2 år. Det som var att vår lärare inte hade någon underlag på oss, och hon utgick då ifrån nationella för att sätta ett slutbetyg på alla elever i vår klass, och efter att hon gjort det så avgick hon, och allt detta inträffade innan terminen var slut. Vi elever har bett att få se våra prov och underlag på allt vi gjort i flera år, fast de har inga bevis förutom ett skriftligt nationellt prov som vi fick se efter 2 år. En annan sak som är värt att nämna är att majoriteten av oss som fick dåligt i den första svenska kursen, fick det högsta betyget i de två följande och mer avancerade kurserna. Det finns alltså mycket som talar för oss, fast vi vet inte vem vi ska vända oss till det är därför jag valde att fråga er.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Din fråga är ganska vid, men jag ska i bästa mån försöka besvara den.

Till att börja med ska sägas att i det fall din/er skola är en kommunal skola så kommer offentlighetsprincipen gälla. Denna ger er elever, samt alla andra medborgare, en rätt att ta del av, eller att få en kopia av de allmänna handlingar som finns på skolan. Allmänna handlingar kommer i detta fall vara dels själva provet (i och med att det lämnades ut till er) samt era svar (efter det att ni lämnade in dom till läraren vid slutet av provtillfället). Ett utlämnande av offentliga allmänna handlingar ska ske genast, och rätten framkommer av vår grundlag Tryckfrihetsförordningen. För privata skolor gäller dock inte samma insynsrätt, vilket kan upplevas som en stor brist.

Av din fråga verkar det som att du även är missnöjd med ditt betyg. Betyg kan som regel inte överklagas. Detta framgår av Skollagen (SkolL) 28:18 läst motsattsvis. I det fall att du upplyser din lärare om uppenbara oriktigheter i betygssättningen så kan dock läraren själv korrigera upp det satta betyget enligt 3:20 SkolL. Om inte läraren som satte betyget finns kvar i tjänsten så är det istället rektorn som har möjlighet att ändra betyget. Det är viktigt att påpeka att det endast är uppenbara oriktigheter som kan ändras, samt att det är rektorn/läraren själv som gör en bedömning av omständigheterna.

Avslutningsvis ska även sägas att elever har en rätt att i efterhand, mot en avgift, genomgå en prövning för att få ett nytt betyg i viss kurs. 3:21 och 15:28 SkolL.

Sammanfattningsvis gäller alltså att ni elever har en rätt att få ut era prov och dylikt material med stöd av offentlighetsprincipen i den mån ni inte går på en privat skola. Det finns även en möjlighet för rektorn/ läraren som satte betyget att korrigera uppenbart oriktiga betyg i den mån det är påkallat. Om du/ni alltjämt inte är nöjda med betygssättningen kan ni genomgå en särskild prövning för att få ett annat betyg.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

MVH

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (280)
2020-08-05 Arbeta inom grundskola trots dömd för misshandel
2020-08-05 Vad innehåller ett belastningsregisterutdrag som ska skickas till skola, och varför innehåller det inte samma som vanliga utrdrag?
2020-08-03 Hur överklagar jag beslut om skolskjuts?
2020-07-30 Hur blir man jurist?

Alla besvarade frågor (82698)