Utkastad från lektioner jag betalat för - vad gäller?

FRÅGA
Hej!Min dansskola som jag går på kastade ut mig i mitten av terminen så jag har ungefär 6 lektioner kvar. Dom låter alltså inte mig dansa där längre,men dom vägrar att ge pengarna tillbaka för dom lektioner jag inte får gå på. Det är ungefär 3600kr det handlar om, ska man polisanmäla eller hur går jag till väga? Jag tänker att jag borde få pengarna tillbaka eftersom dom nekar mig en tjänst som jag betalt för, men jag vet inte hur det ser ut i lagen om sådana här situationer.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar situationen du hamnat i.

Avtalet mellan parterna
Ett första steg är att kontrollera vad som har bestämts mellan dig och dansskolan. Ofta anges det olika typer av villkor, antingen på hemsidan eller på fakturan. Där kan du kontrollera om dom överhuvudtaget har förbehållit sig rätten att kunna "kasta ut" elever under terminens gång. Om dom har något villkor som stadgar att detta får ske, så är det givetvis bara under vissa speciella omständigheter. Vad är det för omständigheter? Föreligger dom i detta fall? Om de inte gör det, och du kan argumentera för det, så är det något som väger till din fördel.

Tillämplig lagstiftning
Vad som är lite speciellt med exempelvis kurser är att de inte omfattas av någon särskild lagstiftning. Konsumenttjänstlagen (förkortning KtjL) är inte tillämplig (se 1 §), inte heller konsumentköplagen eftersom att det inte gäller ett köp av en lös sak. Frågan om hur detta ska hanteras avgjordes i rättsfallet NJA 2002 s. 644, som rörde en kurs. Högsta Domstolen angav då att även om KtjL inte är direkt tillämplig, så får man göra ett analogislut - innebärandes att man får använda sig av KtjL analogt när man hamnar i en tvist lik denna. Sammanfattningsvis kan säga att KtjL inte är direkt tillämplig; men, man får ändå hämta vägledning från lagstiftningen i fråga. Se även mål NJA 2011 s. 600, som stadgar att KtjL kan användas som analogi vid exempelvis utbildningstjänster.

Enligt 28 § KtjL har konsumenten en generell rätt att kräva att en näringsidkare utför en viss tjänst. Näringsidkaren är dock inte skyldig att utföra tjänsten om det föreligger ett hinder som hen inte kan övervinna, eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljs (se andra stycket, 28 § KtjL). Av denna paragraf kan man dra slutsatsen att dansskolan givetvis som huvudregel ska ge dig en rätt att fortsätta klasserna som vanligt. Lite beroende på deras skäl för att inte låta dig fortsätta, så kan det dock godtas; om det skulle medföra olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora.

En konsument har vidare rätt att reklamera en tjänst som felaktig, se 17 § KtjL. En tjänst anses felaktiv om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva eller vad som därutöver får anses avtalet (9 § KtjL). 4 § KtjL anger att en tjänst alltid ska utföras fackmässigt (lite svårt att tillämpa på just en danskurs, men ska alltså utföras på det sätt man kan förvänta sig att en danskurs utförs), vilket den ju inte gör i detta fall.

Påföljer i detta fall kan vara prisavdrag och hävning (21-23 §§ KtjL för fel i tjänst, 29 § KtjL för näringsidkarens dröjsmål, dvs att de ej "ger dig" danslektionerna på avsatt tid). Avhjälpande, det vill säga att näringsidkaren ser till att ordna upp det så att du ändå får rätt till tjänsten, verkar inte vara ett alternativ i dagsläget eftersom att de inte låter dig delta på lektionerna.

Vad kan du göra?
Jag tycker du ska ska börja med att anmäla detta till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. Där kan du få ytterligare råd om hur du kan gå vidare. Du kan också vända dig till närmaste tingsrätt och lämna in en stämningsansökan.

Jag hoppas detta gjorde allt lite klarare! Tveka inte att höra av dig nedan om du skulle ha några fler frågor.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (277)
2019-03-08 Kan en näringsidkare ändra pris efter ett ingånget avtal?
2019-03-05 Felaktig tjänst - krav på fackmässigt arbete
2019-02-28 Ändrat slutpris vid frisörbesök
2019-02-27 Vad har jag för rätt om det jag köpt levereras för sent?

Alla besvarade frågor (66900)