FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning21/01/2021

Uthyrning i andra hand - tillstånd

Hej ! Jag ville hyra ut min lägenhet i andra hand pga min sambo jobbar i Tyskland och även om företaget sagt att han skulle förflyttas till sverige så blev det inte av pga pandemin, samt andra förutsättningar! Jag skrev till föreningen om att jag ville hyra ut min lägenhet för att vi vill vara tillsammans men vår 2 årige son, samt att andra barnet är på väg!Jag skrev också att det är svårt att betala dubbla boende men svaret jag fick , min sambo äger inte lägenheten och han måste jobba, så då kan inte jag hyra ut lägenheten! Stämmer det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om andrahandsuthyrning finner vi i hyreslagen (= 12 kap. Jordabalken (JB)). I det följande kommer jag att presentera generellt vad som gäller för uthyrning i andra hand.

Vad säger lagen om andrahandsuthyrning?

Enligt 12 kap. 39 § JB krävs samtycke av hyresvärden för att hyresgästen (dvs. du) ska få hyra ut lägenheten i andra hand. Detta är således huvudregeln. Av samma bestämmelse (dvs. 12 kap. 39 § JB) framgår emellertid att det finns undantag från denna huvudregel. Dessa undantag finner vi i 12 kap. 40 § JB. Här stadgas det att hyresgästen får hyra ut i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Tillstånd lämnas enligt bestämmelsen i två fall; för det första om hyresgästen vill hyra ut i andra hand på grund särskilda familjeförhållanden, tillfälligt arbete, studier på annan ort m.m. Värt att notera är att det ska finnas "beaktansvärda skäl för upplåtelsen". Detta betyder att det måste finnas ganska stark anledning bakom önskemålet att få hyra ut i andra hand. För det andra ska hyresnämnden tillåta andrahandsuthyrning om hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Ett exempel på en befogad anledning för hyresvärden att vägra hyra ut i andra hand är om han eller hon kan anta att andrahandshyresgästen kommer missköta sig och skada lägenheten.

Sammanfattning

Jag uppfattar det du skriver som att din hyresvärd nekade dig rätten att hyra ut i andra hand p.g.a. att din sambo inte är hyresgäst i lägenheten, och för att han arbetar och bor i ett annat land. Till bakgrund av dessa omständigheter har jag svårt att se att detta är en befogad anledning att vägra samtycke. Därutöver förefaller dina skäl för andrahandsuthyrning vara beaktansvärda p.g.a. särskilda familjeförhållanden, d.v.s. det finns en viss styrka bakom skälen.

Det är fortfarande svårt för mig att säga vad exakt som gäller i ditt fall, då jag inte vet exakt vad din hyresvärd har skrivit till dig. Jag har endast kunnat utgå ifrån de omständigheterna du angett i din fråga.

Huvudregeln är som sagt att det för andrahandsuthyrning krävs att hyresvärden samtycker. Om vi däremot utgår från att hyresvärden saknar befogad anledning att neka dig rätten att hyra ut i andra hand så finns möjligheten för dig att få tillstånd till detta även om hyresvärden skulle säga nej, genom att vända dig till hyresnämnden. Min rekommendation är därför att du vänder dig till hyresnämnden och anger dina skäl till varför tillstånd ska lämnas.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minella KurjakovicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?