Uthyrning i andra hand på grund av studier på annan ort

2021-01-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt (kommunalt bostadsbolag) som jag hyrt sedan 2014. Ett år (2015) har jag haft den uthyrd (utlandsvistelse) med hyresvärdens tillstånd. Jag funderar nu på att studera ett program på tre år, på ett universitet, på annan ort.Kan hyresvärden neka mig att hyra ut min hyresrätt i andra hand igen? Samt då dom bara (vad jag har förstått) godkänner ett år i taget. Kan dom neka mig att förlänga uthyrningen även om jag fortfarande studerar?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring andrahandsuthyrning av hyresrätter finns i den så kallade hyreslagen, 12 kap. Jordabalken (JB).

Hyresvärdens samtycke
Precis som du belyser kräver en andrahandsuthyrning hyresvärdens tillstånd (12 kap 39 § 1 st JB). Hyreslagen innehåller ingen regel om hur många gånger eller hur länge man får hyra ut i andra hand. Så länge du har beaktansvärda skäl (vilket du har som du studerar på annan ort), hyresvärden inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (till exempel om det finns välgrundade misstankar om att andrahandshyresgästen inte är skötsam) och du inte tar ut en oskälig hyra, ska du beviljas tillstånd (12 kap 40 § JB). Eftersom hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån, får din hyresvärd inte ställa upp hårdare regler än dessa (12 kap 1 § 4 st JB). Att du tidigare har hyrt din lägenhet är irrelevant. De är däremot fria att ställa upp andra krav, som är till din förmån.

Tillståndet ska dock alltid tidsbegränsas, och detta görs, precis som du säger, vanligen på ett års-basis. Så länge dina förutsättningar inte har förändrats bör det dock inte finnas skäl att neka heller din nästa ansökan.

Om hyresvärden säger nej
Om din hyresvärd ändå skulle neka dig tillstånd, kan du vända dig till Hyresnämnden som kan pröva frågan om huruvida du ska få hyra ut i andra hand eller ej. Hyresnämnden prövar då ifall de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda, och är de det, kan de bevilja din ansökan (12 kap 40 § JB). Du bör dock vara noga med ansöka om ett nytt tillstånd i god tid. Om andrahandshyresgästen bor kvar under en eventuell övergångsperiod kommer det nämligen ses som en olovlig uthyrning i andra hand.

Tänk på att avtala bort besittningsskyddet
Jag vill också göra dig uppmärksam på att du i andrahandsavtalet med din hyresgäst skriftligt bör avtala om att hen avstår från det så kallade besittningsskyddet. Om samma person har bott i lägenheten i två år, får denne nämligen besittningsskydd, vilket innebär att hen har rätt att få bo kvar i lägenheten i andra hand. Vill denne inte flytta ut frivilligt, måste du vända dig till Hyresnämnden för att få tillbaka din lägenhet (12 kap 45 § JB).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är studier på annan ort ett godtagbart skäl för uthyrning i andra hand. Så länge du tar ut en skälig hyra och hyresvärden på grund av till exempel andrahandshyresgästens misskötsamhet har skäl att neka ansökan, kommer din rätt bestå under de tre åren. Det kommer dock troligtvis krävas att du i god tid söker nytt tillstånd varje år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1953)
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?
2021-05-01 Gäller besittningsskyddet trots uteblivet skriftligt hyresavtal?
2021-04-30 Är hyresvärden skyldig att tillhandahålla en parkeringsplats för mig?

Alla besvarade frågor (92074)