Uthyrning av bostadsrätt till familjemedlem samt avgift för andrahandsuthyrning

2019-11-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Min far äger en lägenhet som han vill hyra ut till mig. Min frågor är: om min far hyr ut till mig inom familjen har då förening.en rätt att neka?Sedan undrar jag över det här med en avgift som kan tas ut av föreningen i och med andrahandsuthyrning. Om det inte står i stadgarna något om vilket belopp de tar vid uthyrning; har då föreningen rätt att ta ut en summa? Blir inte det en "hitta på summa" som de egentligen inte har rätt till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om andrahandsuthyrning av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BRL).

Kan bostadsrättsföreningen neka andrahandsuthyrningen?

Som utgångspunkt gäller att din far får hyra ut bostadsrätten om styrelsen samycker till det (BRL 7 kap. 10 §). Först och främst bör ni alltså kolla med styrelsen. Om styrelsen inte accepterar uthyrningen så kan ni ändå få tillstånd till uthyrningen av hyresnämnden. Tillstånd ska lämnas av hyresnämnden om din far har skäl för uthyrningen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra låta honom hyra ut till dig (BRL 7 kap. 11 §).

Skäl för uthyrningen kan exempelvis vara att bostadsrätten är svår att sälja på grund av förutsättningar på marknaden. Ett annat skäl kan vara ditt behov av en bostad. En familjemedlems behov av bostad anses ofta som ett tungt vägande skäl.

Att bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra låta din far hyra ut till dig tar främst sikte på dina personliga kvalifikationer, till exempel att du är skötsam och inte stör grannar eller dylikt. Dina ekonomiska förhållanden spelar ingen roll. En annan befogad anledning att vägra skulle kunna vara om många av föreningens bostadsrätter redan är uthyrda i andra hand.

Kan föreningen ta en avgift för andrahandsuthyrningen?

Bostadsrättsföreningen har i princip rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen. Det förutsätter dock att det är föreskrivet i stadgarna att en sådan rätt finns. Om det inte står någonting i stadgarna får föreningen alltså inte ta ut någon avgift för andrahandsuthyrningen (BRL 7 kap. 14 §).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så bör ni alltså först kolla med styrelsen. Om styrelsen vägrar, så finns det enligt min bedömning mycket goda möjligheter att hyresnämnden lämnar tillstånd. Någon avgift för andrahandsuthyrningen behöver din far inte betala.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Henrik Resare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll