Uthyrning av bostadsrätt pga studier

Hej,

Vi har ansökt om tillstånd av vår BRF för att hyra ut vår bostadsrätt i andra hand. Anledningen är studier på annan ort. Nu har styrelsen begärt in underlag på detta, dvs. ett antagningsbesked eller dylikt.

Jag har sökt till en utbildning till HT 2019, och min anmälan är fortfarande under handläggning och jag har således inget formellt antagningsbesked att lämna till styrelsen. I sitt mail skrev dem dock att de kräver ett antagningsbesked eller annat intyg för studierna. Jag undrar således vad som är godtagbar att skicka in i mitt fall? Har styrelsen rätt att kräva in dessa underlag, och har dem rätt att kräva en tillfällig bostadsadress där jag ska bo när jag studerar? Då jag gjorde en sen anmälan (dvs ansökte effter 15:e april) så väntas jag få ett antagningsbesked i augusti, vilket är för sent. Är det godtagbart om jag skickar in min anmälan till högskolestudier? Dvs där mina programval framkommer samt att det gäller 100 % studietakt och minsdt 120 hp?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Inledningsvis vill jag säga att jag tolkar frågan som att du vill hyra ut lägenheten i sin helhet, det som i bostadsrättslagen kallas "självständigt brukande".

Möjligheterna att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand

Bostadsrättsinnehavaren kan få hyra ut sin lägenhet i sin helhet om den:

1) får BRF-styrelsens samtycke eller

2) får hyresnämndens tillstånd.

I 7 kap. 10 § bostadsrättslagen står det att andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. I denna del av lagen står det inte när styrelsen kan neka uthyrning eller inte neka uthyrning. Styrelsen sätter upp sin egen policy. Jag kan därför inte svara på vad som är godtagbart i ditt fel, det beror helt och hållet på vad din styrelse satt upp för policy.

I 7 kap. 11 § bostadsrättslagen står det vidare att att bostadsrättsinnehavaren kan vända sig till hyresnämnden om denne inte får styrelsens samtycke. Har bostadsrättsinnehavaren inte fått samtycke från styrelsen kan den alltså vända sig till hyresnämnden, som får ge tillstånd om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsuthyrningen.

Hyresnämnden gör här en intresseavvägning mellan bostadsrättsföreningens intressen och bostadsrättsinnehavarens intressen. Utgångspunkten är att du som bostadsrättshavare har stor frihet att hyra ut lägenheten i andra hand. Hyresnämnden är mer generösa vad gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätter än hyresrätter. Jag ser det därför som mycket sannolikt att du skulle få tillstånd av hyresnämnden för det fall att styrelsen inte ger sitt samtycke. Du kan läsa mer här om hur hyresnämnden resonerar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan styrelsen neka andrahandsuthyrningen, men mitt förslag är att du först försöker med att visa ansökan. Får du ett nej kan du sedan visa antagningsbeskedet. Skulle du få ett nekande svar även då kan du ta ärendet till hyresnämnden, där utgången förmodligen skulle bli att du få lov att hyra ut bostadsrätten i andra hand.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000