Uthyrning av bostadsrätt i andrahand

Hej!

1. Jag har en bostadsrättslägenhet som jag är ensam ägare på. I stadgarna står det att jag får upplåta lägenheten utan att behöva ansöka om andrahandsuthyrning till make, barn eller liknande förhållande. Jag tolkar det då som att min make kan bo där men kan även hans bonusbarn bo där utan ansökan om tillstånd? bonusbarnet är 24 år gammal och tanken är att de turas om att bo i lägenheten. Blir sonen då inneboende?

Om Brf föreningen skulle ha synpunkter på detta och jag tvingas gå vidare till hyresnämnden, får bonussonen bo kvar där så länge vi tvistar?

Hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand krävs som huvudregel styrelsens samtycke (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen vägrar lämna samtycke får man ändå hyra ut bostadsrätten i andrahand om hyresnämnden godkänner det (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). I din förenings stadgar anges att ni inte behöver ansöka om samtycke vid uthyrning till ett antal personer. Jag tolkar det som att även bonusbarn då innefattas, särskilt med tanke på den efterföljande formuleringen "liknande tillstånd". För att vara på den säkra sidan bör du dock ändå rådfråga styrelsen. Skulle den motsätta sig uthyrning kan du då ta saken vidare till hyresnämnden. Om din make och hans bonusbarn bor där växelvis kommer de båda att betraktas som andrahandshyresgäster, eftersom bonusbarnet har uppnått vuxen ålder.

Interimistiskt beslut

Om du hyr ut bostadsrätten utan att först rådfråga styrelsen om stadgarnas formulering och den senare motsätter sig uthyrningen kan du begära ett så kallat interimistiskt beslut hos hyresnämnden. Detta innebär att hyresnämnden avgör tvisten "tillfälligt" tills det slutliga beslutet har fattats. Med andra ord kan då hyresnämnden besluta att bonussonen får bo kvar tills tvisten är slutligt avgjord.

Sammanfattning och råd

Om man hyr ut en bostadsrätt utan samtycke kan det leda till förverkande till nyttjanderätten (7 kap. 18 § 2 punkten bostadsrättslagen). Även om jag tolkar det som att du inte behöver be om samtycke för att hyra ut bostadsrätten till bonussonen bör du därför ändå först rådfråga styrelsen. Skulle styrelsen motsätta sig uthyrningen kan du ändå få hyra ut den om hyresnämnden godkänner det. Skulle du hyra ut bostadsrätten utan samtycke och tvist sedan uppstår beträffande formuleringen i stadgarna kan du begära ett interimistiskt beslut hos hyresnämnden som avgör huruvida bonussonen får bo kvar medan tvisten fortlöper.

Om du har några frågor om mitt svar få du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo