Uthyrning av bostadsrätt i andra hand - uppsägningstid

2016-08-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hyr bostadsrätt i andra hand. Ägaren flaggar uppsägning 1/8, jag måste ut sista oktober. Så långt ok. Nu har ägaren sålt lägenheten och den nya ägaren ska in 29/9, alltså mer än en månad innan mitt kontrakt löper ut! Hur tacklar jag detta. Har inte tillgång till nytt boende förrän 1/10.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser rörande uthyrning av bostadsrätt i andra hand finns att hitta i Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Denna relativt nya lag behandlar fall där en privatperson hyr ut till exempel en egen bostadsrättslägenhet, under förutsättning att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet.

Enligt 3 § gäller hyresavtalet för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, måste det sägas upp för att upphöra att gälla. Vidare framgår det av 3 § andra stycket att hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Detta innebär att du som hyresgäst har minst tre månader på dig att hitta nytt boende. I ert fall, då hyresvärden sa upp kontraktet 1/8, upphör inte avtalet för ens 30:e november. Hade hyresvärden sagt upp det 31/7 hade avtalet istället upphört 31:a oktober.

Denna lag innebär ett minimiskydd för dig som hyresgäst. Om hyresvärden avtalar eller bestämmer annat som i någon del strider mot denna lag och som är till nackdel för dig som hyresgäst, är du inte bunden av avtalet i den delen (se 2 §).

Avtalet upphör således enligt lag vid rådande förhållanden den 30:e november. Ni kan vägra att godta en ändring i hyresvillkoren, och hyresvärden kan då ansöka om ändring hos hyresnämnden. Då lagen är på er sida är det sannolikt att hyresnämnden beslutar att avtalet ska upphöra 30:e november.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?