Uthyrning av bostad utan rätt till uppsägning

2015-07-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Kan man hyra ut sin privata bostads villa tidsbestämt i 9 månader utan att hyresgästen/hyresvärden har möjlighet till någon uppsägning? Dvs. hyresgästen är juridiskt bunden att betala hyra under hela perioden och sedan självmant flyttar ut ur bostaden vid kontraktets slut?Både hyresgäst och hyresvärd är privatpersoner.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genomgång av lagtext

Vid uthyrning av villa gäller lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, 1 § första stycket.

Lagen är til stor del indispositiv, vilket innebär att avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för hyresgästen, är utan verkan mot denne, 2 §.

Hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Hyresgästen har dock rätt att säga upp avtalet innan avtalsperiodens slut, vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden har motsvarande rättighet men vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, 3 §.

Ett hyresavtal som är ingånget för bestämd tid, anses förlängt på obestämd tid om hyresgästen, trots att avtalet har upphört att gälla, fortsatt att använda bostaden en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden har anmodat denne att flytta ut, 12 kap. 3 § tredje stycket 2 jordabalken (1970:994), även kallad hyreslagen.

Sammanfattning och anpassning till din fråga

Du vill hyra ut din villa under en period om nio månader utan möjlighet till uppsägning och utflyttning vid hyrestidens slut.

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad kan du inte avtala bort hyresgästens rätt till uppsägning. Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid. Om uppsägning sker den 15 januari, förverkas avtalet den 1 mars. Samma villkor gäller för dig som hyresvärd, men med tre månaders uppsägningstid.

Du vill ingå ett hyresavtal på bestämd tid om nio månader, vilket innebär att hyresgästen ska flytta ut efter nio månader vid avtalsperiodens slut. Det innebär att du inte behöver upplysa hyresgästen eller säga upp avtalet när slutet på perioden börjar närma sig. Du ska dock tänka på att avtalet kommer att fortsätta löpa på obestämd tid om du inte ber hyresgästen flytta ut senast efter nio månader.

Du måste alltså följa reglerna i lagen eftersom de är tvingande. Eventuella villkor i ert avtal som är i strid med detta, är utan verkan.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Du hittar lagen om uthyrning av egen bostad här.

Du hittar hyreslagen här.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll