Uthyrning av avskild våning i villa

Hej. Jag har ett privat villa där jag bor på övervåningen.

Undervåningen tänkte jag hyra ut till inneboende. Det finns 3 rum på undervåningen ett badrum ett kök och ett vardagsrum.

Undervåningen har en egen ingång och det finns ingen förbindelse mellan övervåningen och undervåningen.

Kan vi hyra ut rummen på undervåningen till inneboende, eller klassas detta som andrahandsuthyrning av villa?

Min fråga hänger ihop med vad som gäller för besittningsrätten. För om jag förstår rätt så gäller inte besittningsrätten för inneboende, men den gäller för 2dra rummet jag hyr ut?

Vidare undrar jag om det finns något bra sätt att skriva bort besittningsrätten? Jag har tänkte mig korttidsuthyrning <1 år till studenter mestadels.

Jag har hittar följande kontrakt, men jag är osäker på om detta gäller även mig.

http://hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/Avst%C3%A5ende%20fr%C3%A5n%20besittningsskydd%20-%20HN%204.pdf

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Rättslig reglering gällande hyra finns dels i 12 kap jordabalken (JB) som brukar kallas för hyreslagen, dels i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

Gränsdragningen mellan hyresgäst och inneboende

Din första fråga handlar om ifall uthyrningen av din undervåning kommer att räknas som att du har inneboende eller hyresgäster. Observera att det inte blir fråga om andrahandshyresgäster eftersom det handlar om en privat villa som du äger. Eftersom du inte är hyresgäst i villan kan dina hyresgäster inte bli andrahandshyresgäster.

Hade du bott i en lägenhet hade gränsdragningen varit avgörande för ifall du behöver ha tillstånd för att hyra ut i andra hand eller inte (vilket krävs för hyresgäster men inte för inneboende). Du bor dock i en privat villa vilket medför att du inte behöver ha något tillstånd varken för inneboende eller för hyresgäster. Frågan spelar dock roll för din kommande frågeställning gällande besittningsskyddet.

Det finns inga klara regler för exakt vad som räknas som att vara inneboende eller hyresgäst. Vad som dock brukar tyda på att det handlar om hyresgäster är exempelvis eget kök och egen ingång. I ditt fall verkar det som att den som bor på undervåningen kommer att ha detta, plus eget badrum. Det finns inte heller någon förbindelse mellan våningarna. Det talar enligt mig relativt starkt för att de som kommer att bo på din undervåning kommer att räknas som dina hyresgäster.

Besittningsskydd för hyresgäster i villa

Privatuthyrningslagen kommer att vara tillämplig på hyresförhållandet mellan dig och dina hyresgäster enligt 1 §. För hyresförhållanden som omfattas av privatuthyrningslagen tillämpas inget besittningsskydd för hyresgästerna enligt 3 § 3 st privatuthyrningslagen. Det betyder att du inte kommer att behöva avtala bort besittningsskyddet. Hyresgästerna har ändå inte rätt till förlängning av hyresavtalet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig på min mail: lovisa.lundgren@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”