Uthyrning av annex - uppsägning

2020-01-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag är lagfaren ägare till 100 % av en fastighet. På fastigheten bor också min dotter, 45 år gammal i ett annex. Nu ska jag sälja fastigheten och köparen kräver att dottern är uppsagd och avflyttar innan tillträde av fastigheten. Min dotter med sambo vägrar att skriva under ett uppsägningskontrakt och därmed avflytta. vilka är mina legala möjligheter att få avhyst dottern med sambo?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du hyr ut en del av din egna privata bostad aktualiseras lagen om uthyrning av egen bostad. Denna lag avser sådana hyresavtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåtits till nyttjande mot ersättning, (se 12 kap jordabalken).

För hyresavtal som gäller på obestämd tid kan du som hyresvärd säga upp hyresavtalet och få hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Skulle du säga upp avtalet i januari månad innebär det således att hyresgästerna måste flytta från annexet månadsskiftet februari/mars. Detta gäller enligt 3 § 2 st. lagen om uthyrning av egen bostad. Hyresgästen har då inte rätt till förlängning av hyresavtalet om parterna inte har avtalat annat, (3 § 3 st lagen om uthyrning av egen bostad).

Uppsägningen ska ske skriftligt, om hyresförhållandet har varat mer än tre månader i följd. Uppsägningen kan även ske muntligt och först då krävs det att hyresgästen lämnar ett skriftligt erkännande. Så länge hyresgästen mottar den skriftliga uppsägningen finns det inget som säger att även denne måste signera uppsägningen.

Ett yrkande om att någon ska åläggas förpliktelse (avhysning) prövas av Kronofogdemyndigheten, enligt 1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning.

Det torde här bli fråga om en s.k. "vanlig handräckning". Ansökan ska skickas in skriftligt till Kronofogdemyndigheten, (9 § ). I ansökan ska grunden för att nyttjanderätten förverkats framgå, (14 §). Den ska även signeras av den sökande, (19 §).

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1750)
2020-09-30 Får man överlåta en hyresrätt?
2020-09-30 Avhysning?
2020-09-29 Vad händer med en hyresrätt om man döms till ett fängelsestraff?
2020-09-27 Kan man ha rätten att skriva in sitt barn i sitt hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (84690)