Utgör tomten samboegendom?

Hej!

Min mamma och pappa är sambo sedan 30 år tillbaka. Min mor hade två utflugna barn sedan tidigare när de flyttade samman.

Pappa har ärvt huset de bor i som enskild egendom för 29 år sedan. Under äktenskapet har pappa köpt till en angränsande tomt med annan fastighetsbeteckning. Utgör denna tomt Samboegendom? Hur blir det om pappa reglerar in den tillköpta fastigheten i den fastighet som han ärvt som enskild egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer inleda mitt svar med att beskriva lite allmänt vad som gäller kring sambors egendom. Det konkreta svaret på dina frågor hittar du längre ner under särskilda rubriker.

Kort om bodelning och arv i ett samboförhållande

Att vara sambo med någon har inga direkta arvsrättsliga följder (om inte testamente finns). Att dina föräldrar är sambos innebär alltså inte att de ärver varandra. Istället gäller att du och dina två halvsyskon har arvsrätt efter er mor och du har arvsrätt efter din far. (2 kap. 1 § ärvdabalken)

Med detta sagt påverkar ett samboskap ändå i viss mån arvet eftersom en bodelning kan ske när ett samboförhållande upphör (2 § sambolagen). Bodelning görs dock bara om den efterlevande sambon begär det (18 § sambolagen). Om inte annat framgår av ett samboavtal så ska all samboegendom ingå i en bodelning, oavsett om den ägs gemensamt eller om en person är ensam ägare. Skulle en av dina föräldrar gå bort kan alltså den efterlevande av dem begära att en bodelning görs mellan dem innan arvet från den avlidne fördelas till de arvsberättigade.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (möbler m.m. i det gemensamma hemmet), förutsatt att egendomen förvärvats för gemensam användning och inte är enskild egendom (3-4 § sambolagen). Detta innebär att bostad och bohag som någon av personerna köpt innan samboförhållandet inleddes inte ingår i en bodelning (om inte annat bestämts i samboavtal).

"Pappa har ärvt huset de bor i som enskild egendom för 29 år sedan. Under äktenskapet har pappa köpt till en angränsande tomt med annan fastighetsbeteckning. Utgör denna tomt Samboegendom?"

I enlighet med vad som framgår ovan om samboegendom utgör huset dina föräldrar bor i inte samboegendom, eftersom det är enskild egendom. Dessutom är det tveksamt om egendom som den ena ärver överhuvudtaget kan anses vara "förvärvad för gemensamt bruk"; framgår inte annan avsikt bör ärvd egendom i normalfallet inte utgöra samboegendom.

Vad gäller den angränsande tomten din pappa köpt utgör inte heller denna samboegendom eftersom de inte har sin "gemensamma bostad" där. Tomtmark eller fritidshus är inte samboegendom, utan begreppet tar sikte på den permanenta bostaden. (3, 5 & 7 § sambolagen)

"Hur blir det om pappa reglerar in den tillköpta fastigheten i den fastighet som han ärvt som enskild egendom?"

En sammanläggning av fastigheterna genom fastighetsreglering förutsätter att din pappa är ensam ägare till båda fastigheterna. Eftersom dina föräldrar inte är gifta är det vidare inget hinder mot sammanläggning att den ena fastigheten är enskild egendom. (12 kap. 1-2 § fastighetsbildningslagen) När det gäller fastighetens karaktär finns inga uttryckliga regler om hur denna skulle påverkas av sådan sammanläggning. Läggs den nya fastigheten till den gamla är min bedömning dock att hela fastigheten bör ses som enskild, eller i vart fall inte förvärvad för gemensamt bruk (förutsatt att de fortsatt bor kvar i sitt nuvarande hus) och därför inte skulle ingå i en bodelning.

Avslutande råd

Givetvis är frågor kring reglering av egendom och arv mellan dina föräldrar inget som du direkt har något rätt att lägga dig i, även om du är närstående. Jag vill dock ändå poängtera att det för deras del är fördelaktigt att fundera över hur de vill ha det och reglera sina egendomsförhållanden i ett samboavtal för att undvika oklarheter och potentiella framtida konflikter. Det kan även vara av intresse för dem (framförallt för den efterlevandes ekonomiska säkerhet) att reglera arvet genom varsitt eller ett gemensamt testamente. Det är vanligt att sambos testamenterar till varandra med fri förfoganderätt och efterarvsrätt för barnen.

Önskar de hjälp med detta kan jag varmt rekommendera att ta kontakt med en jurist, alternativt använda Lawlines avtalstjänst.

Hoppad du fått svar på dina funderingar!

Vänligen,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning