Utgör skadorna på väggen normalt slitage?

2020-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Ska flytta ut ur en lägenhet som jag hyr av Balder. Väggarna är målade med en vit matt färg som oerhört lätt "påverkas" av att man råkar stöta emot dom. Tex så har några stolar i köket orsakat vissa mörka märken.Balder vill att jag ska måla om hela köket.Jag tycker detta verkar vara lite väl starkt krav.Jag har prova att med en fuktig trasa torka bort dessa märken - som då försvinner, men efterlämnar en något mera blank yta som bara kan upptäckas vid vissa vinklar.Måste jag måla om eller kan jag åberopa normalt slitage och att jag lämnar lägenheten i "godtagbart skick". Nya hyresgästen tycker att allt är OK med lägenheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (1970:994).

Hyresgästens vårdplikt

Hyresgästen har en vårdplikt av sin hyreslägenhet under hyrestiden (24 §). Det innebär att hyresgästen ska ta hand om lägenheten och hålla den ren. Om det uppkommer en skada i lägenheten under hyrestiden som hyresgästen vållat ska denne ersätta skadan. Om skadan uppkommer genom så kallat normalt slitage så är dock inte hyresgästen skadeståndsskyldig. Slitaget är helt enkelt sådant som hyresvärden måste acceptera. Vad som räknas som normalt slitage är exempelvis hål i väggar efter tavlor och hyllor, repor i golvet och på väggar efter möbler och även fettfläckar på väggar.

I ditt fall

Att väggfärg skadas av stolar som stöter emot väggen och liknande utgör enligt mig normalt slitage. Du bör därför inte ha någon skyldighet att måla om väggarna, det är kostnader som hyresvärden själv får stå för.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?