Utgör sambos arv samboegendom?

Hej, jag äger ett hus till 100%, är sambo där sen flera år. Vi båda har vuxna barn sen tidigare, inga gemensamma barn. Jag har nu fått en fastighet som förskottsarv värd väldigt mkt pengar. Vilken typ av samboavtal passar oss?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.

Sambolagen
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, SL 1 § st. 1.

Samboegendom och samboavtal
I de fall som bostad eller bohag har förvärvats för gemensam användning utgör den samboegendom i enlighet med SL 3 §. Det finns däremot två undantag från bestämmelsen i SL 3 § nämligen SL 4 § och SL 9 §.

I SL 4 § finns uppräknat tre sätt där egendomen utgör sambons enskilda egendom och således inte ska utgöra samboegendom eller ingå i en eventuell framtida bodelning, SL 8 §. I första punkten stadgas egendom som den ena sambon fått i gåva från annan med villkor om att den ska vara sambons enskilda egendom, SL 4 p. 1. I andra punkten stadgas egendom som ena sambon har erhållit genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra sambons enskilda egendom, SL 4 § p. 2. I den tredje punkten stadgas egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens egna, SL 4 § p. 3.

Här saknar jag omständigheter om arvlåtaren låtit dig ärva fastigheten med villkor om att det ska utgöra din enskilda egendom. Ifall undantaget i SL 4 § p. 2 inte blir tillämpligt finns möjlighet att använda sig av det andra undantaget som finns i SL 9 §. Enligt denna bestämmelse kan ni som sambos avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och således inte utgöra samboegendom om ert samboförhållande mot all förmodan skulle komma att upphöra, SL 9 § st. 1. Detta så kallade samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda, SL 9 § st.2. Något krav på bevittning av avtalet finns inte.

Råd
Här råder jag er att upprätta ett samboavtal i enlighet med SL 9 §. Däremot skulle jag låta två oberoende personer bevittna avtalet ifall det skulle uppstå en tvist i framtiden. Då är det lättare att bevisa att avtalet kommit till stånd om man haft vittnen i samband med själva upprättandet av avtalet. För vidare rådgivning hur man kan gå till väga kan ni boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Boka tid här.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga. Om ni undrar något mer är ni välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning