Utgör privata bankkonton samboegendom?

FRÅGA
Jag är sambo och vi har ett barn gemensamt min sambo har barn sedan tidigare.Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi ärver varandra med undantag för att alla barn skall få det de har rätt till när det är aktuellt.Vi har gemensamma bankkonton men vi har även bankkonton som är våra egna/privata.Om min sambo går bort först skall då mina egna / privata konton tas upp i boupreckningen ?Om så är fallet , varför ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboskap regleras i sambolagen (SamboL), och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Sambors egendom:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden och aktier. Pengar utgör därmed inte samboegendom.

Era gemensamma bankkonton:

Eftersom bankmedel inte utgör samboegendom (och därmed inte ingår i en bodelning) utgår man från från att samborna äger hälften var av bankmedlen.

Särkullbarns rätt till arv:

Särkullbarn (barn till endast en av samborna) har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hela kvarlåtenskapen efter bodelningen dividerat med antal barn. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten dividerat med antal barn, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §.

Sammanfattning:

Om din sambo går bort först så har dennes barn (sedan tidigare) rätt till sitt arv direkt. Beroende på hur ert testamente är utformat så kan barnets rätt till arv begränsas till enbart dennes laglott. Dina privata bankkonton kommer däremot inte att tas upp i bouppteckningen, eftersom att dessa inte utgör samboegendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96471)