Utgör privata bankkonton samboegendom?

Jag är sambo och vi har ett barn gemensamt min sambo har barn sedan tidigare.

Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi ärver varandra med undantag för att alla barn skall få det de har rätt till när det är aktuellt.

Vi har gemensamma bankkonton men vi har även bankkonton som är våra egna/privata.

Om min sambo går bort först skall då mina egna / privata konton tas upp i boupreckningen ?

Om så är fallet , varför ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboskap regleras i sambolagen (SamboL), och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Sambors egendom:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden och aktier. Pengar utgör därmed inte samboegendom.

Era gemensamma bankkonton:

Eftersom bankmedel inte utgör samboegendom (och därmed inte ingår i en bodelning) utgår man från från att samborna äger hälften var av bankmedlen.

Särkullbarns rätt till arv:

Särkullbarn (barn till endast en av samborna) har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hela kvarlåtenskapen efter bodelningen dividerat med antal barn. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten dividerat med antal barn, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §.

Sammanfattning:

Om din sambo går bort först så har dennes barn (sedan tidigare) rätt till sitt arv direkt. Beroende på hur ert testamente är utformat så kan barnets rätt till arv begränsas till enbart dennes laglott. Dina privata bankkonton kommer däremot inte att tas upp i bouppteckningen, eftersom att dessa inte utgör samboegendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”