Utgör min fastighet samboegendom?

2019-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Jag köper en lantbruksfastighet där en bostad ingår och flyttar dit. Två år senare flyttar min kille in. Nu skall vi separera och han anser att fastigheten ingår i bodelningen. Vi har varit sambo i 16 år och har ett gemensamt barn som är 16 år. Jag anser inte att fastigheten ingår i samboegendomen, vem av oss har rätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ingår i bodelningen när ett samboförhållande upphör?

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av samborna begär det (8 § första stycket sambolag). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom avser sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolag). Det finns dock undantag då sådan egendom inte ska ingå i samboegendomen, t.ex. om sambon har fått egendomen i gåva med villkor om att det ska vara enskild egendom (4 § första punkten sambolag). Samborna kan dessutom ha avtalat om att bodelning inte ska ske eller att viss samboegendom inte ska ingå i boldening (9 § första stycket sambolag). Jag förusätter att något sådant avtal inte har ingåtts mellan dig och din sambo.

Vad avses med gemensam bostad?

Med gemensam bostad avses t.ex. fast egendom som samborna eller någon av dem äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen används huvudsakligen för detta ändamål (5 § första punkten sambolag). I ditt fall så handlar det om en fastighet med en byggnad i som är avsedd som erat gemensamma hem och den används huvudsakligen för detta ändamål då ni bor där.

Utgör fastigheten samboegendom?

Som tidigare sagts så måste den gemensamma bostaden ha förvärvats för gemensam användning för att anses utgöra samboegendom. Detta innebär att du vid tidpunkten för förvärvet måste ha haft som avsikt att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Om så är fallet anses du ha förvärvat bostaden för gemensam användning och då ingår bostaden i samboegendom och ska således ingå i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69284)