FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/09/2020

Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?

Hej!

Skulle man bli anmäld för förargelseväckande beteende ifall man badar med mankini på en allmän badplats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förargelseväckande beteende hittar du i 16 kap. 16 § Brottsbalken (BrB). För brottet döms den som på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten.

Uttrycket "är ägnat att" innebär att agerandet är straffbart när det typiskt sett riskerar att väcka förargelse, oavsett om någon faktiskt upplevde situationen så i det enskilda fallet.

Med detta sagt så spelar det självklart stor roll i vilket sammanhang lättkläddheten förekommer. Den som badar naken vid en folktom strand ute i skogen begår troligtvis inget brott, men den som traskar in naken på ett köpcenter mitt bland veckohandlare och butiksbiträden kan nog räkna med att få sig tilldelad en ordningsbot med rubriceringen förargelseväckande beteende. Det var två extrema exempel och givetvis finns det en omfattande gråzon mellan dessa situationer där bedömningen inte alls är lika självklar.

Förekomsten av ordningsregler på offentliga badplatser och liknande anläggningar kan därutöver spela viss roll. Sådana ordningsregler är inte grundade i lag, utan bör betraktas som av huvudmannens uppställda villkor för att beredas tillträde till anläggningen. Det kan dock tänkas att ordningsreglerna ändå har betydelse för bedömningen av brott enligt 16 kap. 16 § BrB begåtts. Om ordningsreglerna inte följs så ligger det ju nära till hands att anta att allmänheten blir förargad.

Bedömningen i ditt fall

Svaret på vart gränsen går för "lättare klädsel" vid allmänna badstränder är inte helt enkelt att reda ut – särskilt med hänsyn till att den enligt samhället accepterade strandklädseln är ständigt utvecklande med tiden. Någon särskild bestämmelse som klargör denna gräns finns tyvärr inte och i övrigt råder stor brist på aktuell praxis.

Den slutsatsen jag kan komma till är att gränsen för tillåten badklädsel ligger i betraktarens ögon. Då bedömningen är avhängig omständigheterna i varje enskilt fall saknar jag tyvärr möjlighet att uttala mig med mer precision. Det ska dock tilläggas att stranden utgör en plats som typiskt sett tillåter mer nakenhet än exempelvis ett köpcentrum – något som möjligen talar för en generösare syn på lättare klädsel.

Hoppas du fick svar på din fråga trots det oklara rättsläget.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo