utgör kapitalförsäkring arv?

2021-02-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag är gift med en man som har 3 barn sedan tidigare och tillsammans har vi en gemensam son. Jag har, från mina pengar, sedan sonen var 1 år gammal satt av pengar varje månad i en kapitalförsäkring som står i mitt namn men med sonen som förmånstagare och nu efter dryga 18 år har detta utvecklats till ett substantiellt belopp. Jag har två frågor gällande detta:1. Vad händer om min make avlider? Kommer denna kapitalförsäkring ingå i bodelningen?2. Om min son fått tillgång till dessa pengar innan min man dör - kan detta då betraktas som "förskott" på arv från min make i senare skede och jämkas gentemot hans halvsyskon?3. Finns det något man kan göra för att säkerställa att dessa pengar kommer honom tillgodo oavkortat? Bodelning inom äktenskapet?
SVAR

Liv- och kapitalförsäkring bodelning

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!

Jag förstår din fråga som att du är intresserad av vad som sker med en kapitalförsäkring vid någons död och bodelning. Nedan ska jag ange rättsläget och förhoppningsvis ge svar på dina frågor. Jag kommer att använda mig av ÄktB (äktenskapsbalken) och Försäkringsavtalslagen för att besvara dina frågor.

Vad säger lagen - Livförsäkringar (så som kapitalförsäkringar) och individuellt pensionssparande går direkt till förmånstagare, 10:5 ÄktB och Försäkringsavtalslagen 14:7,. Detta ingår inte i bodelningen. s 66 Rätt till Arv. Saknas förmånstagare, så ingår livförsäkring i bodelningen.

Besvara fråga 1 – Denna kapitalförsäkring aktualiseras enbart när tecknaren, du, har avlidit. Enligt 14 kap 7 § Försäkringsavtalslagen, som står ovan, räknas inte livförsäkringar in i bodelningar. Detta innebär att om din make dör så kommer denna försäkring att fortfarande tillhöra dig och kan inte ärvas av din makes andra barn.

Besvara fråga 2 – Om du dör kommer försäkringen att aktualiseras för ditt barn och ditt barn kommer att få ta del av pengarna. I och med att dessa pengar kommer ifrån dig, och inte din make, så kan detta inte ses som ett förskott på arv från din make på något som helst sätt då detta kommer ifrån dig. Detta är inte arv från din make, varav förskott från honom aldrig blir aktuellt.

Besvara fråga nr 3 – Om du vill förtydliga att kapitalförsäkringen inte ska ingå i bodelning och endast ska tillfalla ditt barn, som inte vara förskott på arv, så bör du skriva ett testamente vad gällande detta. Detta är det bästa sättet att trygga ditt barns rätt.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?