FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/01/2022

Utgör jävig nämndeman grund för resning?

Om ett vittne i ett brottmål är vän, och har varit vän i många år, med en nämndeman i Tingsrätten, går det då att erhålla resning om HD avslagit prövningstillstånd för ett brottmål gällande bokföringsbrott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Resning på grund av jävig nämndeman?

Regler om resning återfinns i rättegångsbalken (1942:740) (RB). Resning innebär en möjlighet att ändra en lagakraftvunnen dom och beviljas endast under vissa förutsättningar.

Utifrån det du skriver kan det tolkas som att det finns risk för att nämndemannen varit jävig i enlighet med 4 kap. 13 § RB och att det därför finns skäl att ifrågasätta nämndemannens opartiskhet. En domare eller nämndeman som vet att en jävsituation föreligger ska tillkännage det och bytas ut (4 kap. 14-15 § RB). Om nämndemannen ändå dömer i det aktuella målet och om det senare framkommer att jäv förelåg, utgör det dock inte grund för resning. Grund för resning på grund av jäv kan endast komma i fråga om en lagfaren domare eller en åklagare har varit jävig (58 kap. 2 § 2 p. RB).

Resning beviljas alltså inte endast på den grunden att en nämndeman kan ha varit jävig.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo