Utgör gåva till make/maka förskott på arv?

Hej, Min pappa har gift om sig med en filippinska, och han har skickat ner pengar till hennes hus där. Räknar man bort dom pengarna från arvet efter min pappa, jag tänker att hennes del blir mindre.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga är om de pengar som din pappa har skickat till sin nuvarande fru utgör förskott på arv, och om dessa ska räknas bort från hennes del av arvet.

Vad utgör förskott på arv?

Gåva till en bröstarvinge (barn) ska som huvudregel avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren om inte annat har föreskrivits (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns alltså en presumtion om att gåva till bröstarvinge utgör förskott på arv. Annorlunda är det om mottagaren av gåvan är någon annan, exempelvis make eller en annan arvinge. I det fallet ska avräkning endast ske om detta har föreskrivits.

Sammanfattning

I ditt fall innebär detta att de pengar som din pappa har skickat till sin fru inte ska avräknas som förskott på hennes arv, om det inte uttryckligen framgår att det är avsett som förskott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning