Utgör gåva till bröstarvinge förskott på arv?

2019-08-15 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Tre av mina fyra barn har fått 60000:- vardera av mig.Räknas det som ett framtida arv eller måste ett gåvobevis upprättas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) räknas gåvor som arvlåtaren under sin livstid har givit till sina bröstarvingar som förskott på arv. Det innebär att gåvans värde vid gåvotillfället ( 6 kap 3 § ÄB) ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid arvlåtarens död.

Ett gåvobrev kan upprättas efter gåvotillfället endast om gåvobrevet inte innehåller några villkor. Det innebär i ditt fall att ett gåvobrev med villkor om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv således inte kan upprättas i efterhand.

Jag kan inte riktigt tolka ut av din fråga om du vill att penninggåvorna ska utgöra förskott på arv eller inte men enligt svensk arvsrätt är en gåva till bröstarvinge ett förskott på arv om inte något annat har föreskrivits i gåvobrevet. Om det inte finns några gåvobrev (med särskilda villkor) upprättade är gåvorna alltså förskott på arv och detta kan inte ändras i efterhand.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82647)