Utgör fastigheten förskott på arv?

2016-03-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag har några frågor gällande förskott av arv.Det är så att min bror fick en fastighet (villa) överskriven av min mor och far och nu när min far har gått bort så har min bror i sin tur skrivit över fastigheten på en ny person. Jag undrar om det fortfarande kan klassas som förskott av arv och såldes jag har rätt till min del? Även hur går jag lättast till väga för att få ut min arvsrätt om den fortfarande kvarstår?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om förskott på arv finner du i ärvdabalken, i 6 kapitlet för att vara exakt. Enligt huvudregeln som framkommer av 6 kap. 1 § ska alla gåvor den avlidne gett till sina barn räknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Det betyder att det finns en presumtion om att alla gåvor, med undantag för ”vanliga” gåvor exempelvis julklappar, ska ses som förskott på arv om den avlidne inte uttryckligen sagt att gåvan inte ska vara förskott på arv. Med denna regel har lagstiftaren antagit att den avlidne vill att arvet ska fördelas jämt mellan dennes barn, dvs. det ska inte bli orättvist om det inte framkommit att det ska vara just det.

Det faktum att din bror inte längre äger fastigheten borde inte vara ett hinder för att gåvan i sig ska ses som ett förskott, han har ju förmodligen fått pengar istället i samband med försäljningen. Regeln om förskott på arv gäller under hela arvlåtarens livstid, det vore därför ganska orimligt om det fanns ett krav på att gåvan ska finnas kvar hos mottagarens för att den ska avräknas mot arvet. Min åsikt är därför att det rör sig om förskott på arv.

För hjälp med att klandra arvsskiftet eller för att se om rätten fortfarande kvarstår, dvs. inte preskriberats, kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Mathilda Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll