FrågaPROCESSRÄTTDomstol24/06/2015

Utgör ett förlikningsavtal rättegångshinder?

Kan ett förlikningsavtal utgöra rättegångshinder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett förlikningsavtal är inget processuellt rättegångshinder i lagens mening eftersom part fortfarande kan begära att domstolen fastställer förlikningen genom dom, 17 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740). Till kategorin rättegångshinder hör om en domstol är obehörig, om saken redan har prövats av annan domstol, om parterna inte är behöriga att väcka talan och om talan har väckts på fel sätt.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.

Rättegångsbalken 17 kap. 6 §.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”