Utgör en lägenhet som omvandlats från hyresrätt till bostadsrätt samboegendom?

FRÅGA
HejMin granne ska separera efter några år som sambo. Han hade en hyresrätt från början som sedan byttes till en annan större bostad strax efter samboförhållandets inledning. För 4 år sedan övergick bostaden (köptes) som bostadsrätt från kommunen. Han har hela tiden varit ensam kontraktsinnehavare och brf ägare samt låntagare. Fråga: Har han rätt att behålla bostaden utan att den blivande ex.sambon har någon rätt till del av den? Hans blivande ex.sambo skulle inte ha råd att ha kvar bostaden. Det som köpts gemensamt är bohag och där råder inga problem vid separationen utan dessa saker delas mellan dom. MvhHjälpande granne pga språkförbistringar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om egendom i samboförhållanden finns i sambolagen (SL). Nedan ska jag försöka vad som gäller för lägenheten och försöka sammanfatta hur en bodelning går till.

Samboegendom

När ett samboförhållande upphör kan någon av samborna begära bodelning enligt 8 § SL. I bodelningen ingår samboegendom. Det bohag som är förvärvat för gemensam användning utgör samboegendom, enligt 3 § SL, och ska med i bodelningen, vilket de är överens om. Även en bostad som är förvärvad för gemensamt bruk utgör samboegendom, enligt 3 och 5 §§ SL. Som jag tolkar det så bytte de till den aktuella lägenheten för att gemensamt bo i den vilket innebär att den utgör samboegendom. Enligt praxis så förblir en lägenhet samboegendom om den har omvandlats från hyresrätt till bostadsrätt under samboförhållandet om den utgjorde samboegendom vid omvandlingen vilket är fallet här.

Detta innebär att bostadsrätten ska ingå i bodelningen om de inte avtalat om annat, enligt 9 § SL.

Bodelning

En bodelning går till så att deras all deras respektive samboegendom tilldelas ett värde så att deras respektive andelar i samboegendomen kan beräknas, enligt 12 § SL.

När beräkningen av andelar görs får respektive sambo avräkna så mycket att det täcker de skulder sambon hade när samboförhållandet upphörde. I den mån skulderna inte hänför sig till samboegendom så får denna endast täckning ur samboegendomen i den mån det inte finns täckning ur egendom som inte utgör samboegendom, enligt 13 § SL. Detta innebär att din granne kommer få räkna av lånet han har på bostadsrätten när han beräknar värdet av den inför bodelningen.

När deras respektive andelar i samboegendom är uträknas och skulder är avräknade, så ska andelarna räknas samman. Värdet delas sedan lika mellan samborna, enligt 14 § SL.

Detta innebär att om någon av dem begär bodelning så kommer lägenheten ingå i den och hans blivande ex-sambo kommer få del av dess värde genom bodelningen.

Med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter, enligt 16 SL. Egendomen som vid beräkningen har representerats av ett värde ska nu fördelas mellan dem, det kallas lottläggning. Huvudregeln att den som bostaden respektive bohaget tillhör ska få det på sin lott. För att den andra sambon ska få överta bostad eller bohag krävs det att det är skäligt. Det innebär att grannen som utgångspunkt får behålla lägenheten på sin lott.

Sammanfattning

Eftersom lägenheten är förvärvad för gemensamt bruk så utgör den samboegendom och ska ingå i en bodelning, om någon av samborna begär det. Det är dock möjligt att upplösa ett samboförhållande utan att genomföra en bodelning och då behöver grannen inte dela dess värde med sin blivande ex-sambo.

Om de vill ha hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt bodelningsavtal kan de få det här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3004)
2021-09-26 Kommer bostaden som jag äger sedan tidigare ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?
2021-09-25 Vad händer med den hund som köptes under ett samboförhållande, när samborna separerar?
2021-09-25 När upphör ett samboförhållande?
2021-09-23 Behöver jag upprätta ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (95852)